Uroczystość Bożego Ciała

16 cze 2022
ks. Stanisław Groń SJ
 

Papież Franciszek do polskich pielgrzymów: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ten dzień przypomina nam o realnej obecności Boga w Eucharystii pod postacią chleba i wina.

Niech koncerty uwielbienia, odbywające się w tym świątecznym dniu w waszym kraju, rozbudzają wiarę we wszystkich, abyśmy przyjmując Ciało i Krew Chrystusa, coraz głębiej doświadczali Jego miłości. Z serca wam błogosławię.

(Rzym, audiencji 15.VI. 2022).

 

Hymn z Godziny Czytań w Brewiarzu:

Niech radość przenika ten dzień uroczysty
I pieśni pochwalne unoszą się z duszy,
Niech przeszłość już minie, odnowi się wszystko:
Serca, uczynki i słowa.

Sławimy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy,
Na której Zbawiciel wypełnił przepisy
Prastarych obrzędów, gdy podał swym uczniom
Chleb przaśny oraz baranka.

Uczynił dla słabych swe ciało pokarmem,
A krwi swojej czarą napoił strapionych;
I wtedy powiedział: „Weźmijcie ten kielich,
Wszyscy się z niego napijcie”.

A gdy ustanowił Najświętszą Ofiarę,
Polecił ją spełniać jedynie kapłanom
I do nich należy spożywać tę ucztę
Dzieląc ją razem z wiernymi.

Już chlebem aniołów posila się człowiek
I w chlebie niebiańskim skończyły się znaki;
Jak wielkim jest cudem, gdy Pana przyjmuje
Sługa pokorny i biedny.

Prosimy Cię, Boże, coś w Trójcy jedyny,
Byś z nami zamieszkał, gdy hołd Ci składamy;
Swoimi drogami nas prowadź do światła,
W którym przebywasz na wieki. Amen.

 

 

Z Instrukcji o kulcie Eucharystii

„Lud chrześcijański składa z pobożnością publiczne świadectwo wiary w Eucharystię, wychodząc z Najświętszym Sakramentem na drogi w uroczystych procesjach ze śpiewem, zwłaszcza w uroczystość Bożego Ciała” (z 25.V.1967 r., nr 59.).
 

Z Instrukcja Episkopatu Polski

„Należy zachować procesje odprawiane przez 8 dni po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz procesję w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa tam, gdzie jest taki zwyczaj. Dzieci, które w danym roku przystąpiły do pierwszej Komunii św., powinny w tych procesjach uczestniczyć w zorganizowanej grupie”(z 11. III.1987 r., nr 14.).

 

 

Owoce Najświętszej Eucharystii

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, wszechmogący, wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On chciał, aby na wieki trwała pamiątka zbawczej ofiary Krzyża, dlatego spożywając z Apostołami ostatnią wieczerzę oddał się jako Baranek bez skazy na doskonałą i miłą Tobie ofiarę uwielbienia. W tym wielkim Sakramencie posilasz i uświęcasz swoich wiernych, aby ludzi mieszkających na jednej ziemi oświecała jedna wiara i łączyła jedna miłość. Przystępujemy do Uczty sakramentalnej, abyśmy przeniknięci Twoją łaską stawali się podobni do Chrystusa, naszego niebieskiego wzoru. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając… (Prefacja nr 47.)

 

 

Boże Ciało w Polsce

W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto bp Nankier (Jan Kołda) herbu Oksza (1270–1341) w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W latach 1320–1326 był on biskupem krakowski, a w latach 1326–1341 biskupem wrocławskim. W Kościele katolickim w Polsce pod koniec XIV wieku święto Bożego Ciała było obchodzone już we wszystkich diecezjach i było zawsze zaliczane do świąt głównych. Od końca XV wieku przy okazji tego święta udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Data Bożego Ciała nie jest stała i święto to rokrocznie może wypadać w różnych terminach. Zawsze jest to czwartek po święcie Trójcy Świętej. W tym roku przypada on na 16 czerwca, a w niektórych krajach obchodzone jest w niedzielę. Za udział w uroczystej procesji eucharystycznej prowadzonej w kościele czy poza nim można dziś uzyskać odpust zupełny.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Biel SJ
Jan Gać
ks. Robert Więcek SJ
Papież Franciszek
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Robert Janusz SJ
Garcia Jiménez de Cisneros
Papież Franciszek

Warto odwiedzić