Życiodajna Wspólnota Miłości - 11 VI 2017

11 cze 2017
ks. Artur Wenner SJ
 

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej; 
Ewangelia: J 3, 16-18

Nikodem, dostojnik żydowski, nauczyciel Izraela, w rozmowie z Jezusem stawia pytania o Boga, próbuje zrozumieć, kim jest Jezus, a także jaka jest Jego misja.

Człowiek może szukać Boga, pytać o to, kim On jest, ale bez pomocy Bożej niewiele przybliży się do prawdy. Gdyby Bóg nie wyszedł ze swej niedostępnej światłości, człowiek nadal tkwiłby w mroku niewiedzy.

W rozmowie z Nikodemem Jezus odsłania przed nim rąbek tajemnicy. Odkrywa prawdę o Bogu, który jest miłością. Bóg jest jednością Trzech Osób, które tworzą wspólnotę miłości. A miłość z natury swojej chce się udzielać, dawać, rozlewać. I dlatego w nadmiarze swej hojności Bóg zwraca się do stworzenia, które chce napełnić swoją obecnością, a po jego odwróceniu się od Boga podejmuje próbę przywrócenia utraconej jedności. Miłość Boga do człowieka, Jego miłosierdzie stają się Bożym planem zbawienia. Plan ten wypływa z Boga Ojca, który jest źródłem wszystkiego. Realizatorem tego planu jest Jezus Chrystus, Syn Boży posłany na świat do człowieka, a Duch Święty Uświęciciel działający od wewnątrz w człowieku pozwala mu powiedzieć: Panem jest Jezus i przez wiarę przylgnąć do Jezusa; w ten sposób wrócić do jedności z Bogiem Ojcem. I tak cała Trójca kieruje swe działanie na człowieka, aby obdarzyć go własnym życiem i napełnić swą obecnością.

Tajemnica Trójcy Przenajświętszej jest najbardziej wzniosłą tajemnicą chrześcijańską i źródłem zrozumienia wszystkich innych tajemnic. Nie znaczy to, że człowiek może Boga zrozumieć. To przekracza jego możliwości. Ale może teraz i przez całą wieczność karmić się coraz głębszym Jego poznaniem, a przede wszystkim może ciągle wzrastać w Jego miłości. Kim dla mnie

jest Bóg? Kim jest Bóg Ojciec, kim Syn i kim Duch Święty? Która z Boskich Osób jest dla mnie najmniej znana? Co mogę zrobić, aby Ją lepiej poznać?

 

Warto odwiedzić