Ojciec Antoni Masier SJ – wieloletni opiekun wspólnoty Apostolstwa Modlitwy we Wrocławiu

16 Maj 2023
Wspólnota AM z Wrocławia
 

Dnia 14 stycznia 2023 roku w Starej Wsi koło Brzozowa na Podkarpaciu odbył się pogrzeb śp. ojca Antoniego Masiera, wieloletniego opiekuna naszego Apostolstwa Modlitwy przy parafii św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu.

Ojciec Antoni opiekował się naszym Apostolstwem Modlitwy od 1997 do 2021 roku. Był też opiekunem Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Koła Przyjaciół Radia Maryja przy naszej parafii. Zapamiętaliśmy go jako kapłana bardzo pracowitego i zaangażowanego na 100% we wszystko, czym się zajmował. A było tego rzeczywiście dużo. Ojciec Antoni przygotowywał teksty rozważań i modlitw na wszystkie czuwania i adoracje prowadzone przez nasze AM. Organizował grupy osób do czytania tych rozważań. Przygotowywał sztandary na procesje. Jeździł z nami na czuwania nocne do Krakowa i na dni skupienia AM. Był cenionym spowiednikiem i dla każdego miał czas. Znali go i cenili również członkowie AM z innych wspólnot. Dbał o naszą wspólnotę i pamiętał o każdym z osobna. Każdy z nas dostawał życzenia nie tylko z okazji Świąt, ale również na imieniny i urodziny. Zawsze były to życzenia niestandardowe i okraszone darem modlitwy. Brakuje nam tego, ojcze Antoni…

Spotykaliśmy się raz w miesiącu na spotkaniu formacyjnym oraz na spotkaniu opłatkowym w styczniu. Ojciec Antoni zawsze dbał, żeby modlitwa była na pierwszym miejscu i by było to również spotkanie przy wspólnym stole. Były też drobne upominki dla solenizantów i jubilatów, które ojciec przygotowywał. Przez jakiś czas ojciec Antoni przygotowywał też seanse filmów chrześcijańskich, na które przychodziły osoby nie tylko z AM.

Na początku prowadzenia naszej wspólnoty ojciec chodził dodatkowo na spotkania w mniejszym gronie, w mieszkaniach członków AM. Była to okazja dodatkowego goszczenia kapłana w mieszkaniu, wspólnej modlitwy i rozmowy o aktualnych problemach, wyjaśnienia kwestii związanych z liturgią, etyką chrześcijańską itp. Osoby, które uczestniczyły w tych spotkaniach, wspominają to do dzisiaj.

Ojciec Antoni nigdy nie zapominał o chorych, których odwiedzał regularnie, niosąc Pana Jezusa oraz słowa wsparcia i pociechy.

Czas biegnie nieubłaganie i coraz częściej siły fizyczne nie pozwalały ojcu Antoniemu na czynny udział w wyjazdowych czuwaniach i spotkaniach oraz w wizytach u chorych. Wiosną 2021 roku, po hospitalizacji, ojciec Antoni wyjechał do Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi, gdzie wcześniej był proboszczem przez 12 lat. Tam miał zapewnioną odpowiednią opiekę, a my staraliśmy się utrzymywać z nim kontakt w miarę możliwości.

Przygotowywaliśmy się do świętowania urodzin ojca Antoniego, gdy 10 stycznia 2023r. nadeszła wiadomość o jego śmierci. W dniu 90. urodzin ojca Antoniego odbył się jego pogrzeb, na który pojechała reprezentacja naszej wspólnoty. Od wczesnych godzin porannych otaczaliśmy modlitwą trumnę z jego ciałem, wystawioną w kaplicy Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi. Po Mszy świętej razem z rodziną zmarłego, licznym gronem ojców i braci Jezuitów oraz miejscowych parafian odprowadziliśmy ciało ojca Antoniego na miejsce spoczynku w krypcie Jezuitów w kaplicy cmentarnej w Starej Wsi.

Ojcze Antoni, zawsze będziemy mieli Cię we wdzięcznej pamięci i modlitwie. A Ty wspieraj naszą wspólnotę z Domu Ojca.

***

Wspólnota AM z Wrocławia
Zdjęcia: Archiwum AM

 

Warto odwiedzić