Apostolstwo Modlitwy na świecie

20 lip 2007
Józef Czernecki
 

Delegatem Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego do kierowania dziełem Apostolstwa Modlitwy na świecie jest ojciec Claudio Barriga SJ z Chile.

Aktualnie z Towarzystwa Jezusowego oddelegowanych jest do pracy w Apostolstwie Modlitwy około dwustu księży i braci zakonnych, którzy pracują w Sekretariatach krajowych i regionalnych. Są w tym Dziele wspomagani przez licznych świeckich.

Na świecie wydawanych jest około pięćdziesięciu różnych wersji i odmian Posłańca Serca Jezusowego i około czterdziestu innych periodyków, promujących duchowość apostolską.

Apostolstwo Modlitwy zrzesza około 40 mln osób i działa w 84 krajach: Afryka - 17, Ameryka - 26, Australia i Oceania - 15, Europa i Bliski Wschód - 26.

Młodzieżowy Ruch Eucharystyczny działa w 60 krajach i gromadzi setki tysięcy członków.

Planuje się opracowanie nowych Statutów AM, napisanych współczesnym językiem, bardziej dostosowanych do dzisiejszej wrażliwości człowieka, z uwzględnieniem bogatego dorobku Kościoła w czasie posoborowym.

W internecie jest dostępna witryna Apostolstwa Modlitwy pod adresem: http://www.apostleshipofprayer.net

Już w dziesięciu krajach Konferencje Episkopatów włączyły miesięczne intencje modlitewne Ojca świętego do kalendarza liturgicznego w celu umieszczenia ich jako modlitwy wiernych w niedzielnej Eucharystii.

 

Warto odwiedzić