Apostolstwo Modlitwy w Dębicy

02 cze 2011
Józefa Madejska
 

W 1991 r. dziewięcioosobowa grupa AM rozpoczęła swoje spotkania modlitewne przy kościele św. Jadwigi w Dębicy. W 1996 r. nastąpiła rejonizacja parafii. Apostolstwo Modlitwy ze względu na lokalizację Kościoła pw. Świętego Ducha zostało przyłączone do parafii Matki Bożej Anielskiej. W tym samym roku AM otrzymało opiekuna, którym został ks. Janusz Drożdż, a grupę modlitewną AM prowadziła animatorka Julia Bosowska.

Ja z woli Bożej rozpoczęłam swoją przynależność do AM rekolekcjami w 1998 r. w Szczyglicach k. Krakowa, które prowadził ks. Tadeusz Chromik SJ, późniejszy Krajowy Dyrektor AM. Rok później, po ciężkiej chorobie, odeszła do Pana Julia Bosowska. Ja natomiast swoje następne rekolekcje AM przeżywałam w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach. Podczas nich ks. Chromik przygotował mnie do prowadzenia grupy modlitewnej.

Bardzo się bałam i uważałam, że nie nadaję się do takiej roli. Mówiłam to Panu Bogu. Ale On chciał inaczej! Prosiłam więc Boga, aby to On prowadził nasze modlitewne spotkania i sam poddawał mi myśli oraz rozpalał miłością nie tylko mnie, ale serca naszej grupy modlitewnej.

Z biegiem czasu AM powiększało się o nowe siostry i braci; i tak powstały trzy ogniska. Przyjęcia nowych członków AM dokonywał najpierw ks. prałat Leśniowski, a następnie ks. Janusz Drożdż.

Obecnie opiekunem AM jest ks. Adam Król, który współpracuje z nami, umacnia nas swoją obecnością na naszych spotkaniach, pouczając słowem duszpasterskim. Ufamy Opatrzności i woli Ojca Niebieskiego, który nas prowadzi przez życie w parafialnej wspólnocie AM.

Pragniemy szukać Boga w naszym codziennym życiu. On jednak wie, jak jesteśmy słabi i grzeszni. Nie zawsze dusze nasze łakną Boga. Nieraz stawiamy opór, nie chcemy przyjąć daru Jego miłości. Ale bliskość Jezusa w Eucharystii – w której uczestniczymy – i medytacja słowa Bożego oraz codzienne ofiarowanie się w porannej modlitwie wzmacniają nasze pragnienie Boga.

Wielkim darem Jezusa jest spotykanie się z Nim na modlitwie w grupie. Przeżywanie jedności z Bogiem we wspólnocie modlitewnej jest głębokim doświadczeniem więzi z Bogiem oraz z ludźmi.

Dziękujemy Trójjedynemu Bogu, że możemy przygotowywać i prowadzić adoracje Najświętszego Sakramentu w pierwsze czwartki miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00. Wtedy gorąco prosimy Boga o święte powołania kapłańskie i zakonne. Modlimy się za Ojca Świętego, Kościół święty, za biskupów, kapłanów i misjonarzy, a także za naszą Ojczyznę. Prowadziliśmy sześciomiesięczne modlitwy krucjaty za Ojczyznę. W pierwsze soboty miesiąca w Kaplicy Matki Bożej Fatimskiej prowadzimy Anioł Pański i Różaniec Wynagradzający Sercu Maryi i Sercu Jezusa. W okresie zimowym, każdego trzynastego dnia miesiąca, od listopada do kwietnia, prowadzimy Anioł Pański i różaniec o godz. 12.00 z wiernymi naszej parafii. Zwracamy się do Boga z dziecięcą ufnością i pokorą, aby zapanowała w nas Jego miłość, by uzdrowił nas na duszy i ciele. Bóg wie, co dla każdego jest dobre, a nie zawsze to, co my byśmy chcieli, jest właściwe. Dlatego trzeba nam pokory, aby przyjąć nawet to, co jest najtrudniejsze. Wiele osób zwraca się do nas z prośbą o modlitwę. Prosimy za nimi w modlitwie wstawienniczej.

Dziękujemy Bogu za obecność w naszym kościele Krajowego Dyrektora AM ks. Stanisława Gronia SJ. 20 II 2011 r. głosił on nauki na każdej Mszy św. Tematem rozważań była duchowość Apostolstwa Modlitwy i promocja Posłańca Serca Jezusowego.

Wdzięczni jesteśmy Bogu i Ojcu Dyrektorowi, że poświęcił swój czas na spotkanie z naszym ogniskiem AM i zaproszonymi przedstawicielami innych grup parafialnych, a także z naszym opiekunem ks. Królem. Dziękujemy także za Mszę św. ofiarowaną za AM w Dębicy. Przez to spotkanie poczuliśmy się dowartościowani i wzmocnieni duchowo w trwaniu w Apostolstwie Modlitwy.

 

Warto odwiedzić