AM o sobie

 

Tajemnice Fatimy

22 kwi 2017
ks. Marek Wójtowicz SJ

Wielką pomocą w poznaniu i duchowym zrozumieniu objawień Matki Bożej w Fatimie, trwających od 13 maja do 13 października 1917 r., jest dokument opracowany przez kard. Józefa Ratzingera, ówczesnego Prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

Bożym ludem jesteśmy

22 kwi 2017
Ojciec Jerzy

Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno.
J 11, 51-52

Zapomniane pojęcie

09 kwi 2017
ks. Ottavio De Bertolis SJ

Dlaczego wyrażenie „wynagrodzenie” zostało prawie wyparte ze słownictwa dzisiejszych wierzących? Jak często bywa, odrzucamy w praktyce coś, czego dokładnie nie rozumiemy, a zamiast tego narzucają nam się inne banalne i pozbawione znaczenia obrazy i koncepcje, które to zrozumienie zaciemniają.

Maryja pod krzyżem Jezusa

04 kwi 2017
ks. Marek Wójtowicz SJ

W okresie Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni, by zatrzymać się pod krzyżem z Maryją, Matką Bolesną. A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19, 25-27).

Najlepszy Przewodnik

11 mar 2017
św. Klemens Aleksandryjski

Wypada, abyśmy odpłacili się miłością Temu, który z miłością wiedzie nas ku lepszemu życiu, byśmy żyli wedle nakazów Jego woli nie tylko wypełniając Jego nakazy i unikając tego, co zakazuje, ale także uciekając od jednych przykładów, wypełniając natomiast jak najdokładniej inne dla upodobnienia się do dzieła Zbawiciela, by spełniły się słowa: Na obraz i podobieństwo (Rdz 1, 26).

Duchowe rozeznawanie z Matką Bożą Fatimską

11 lut 2017
ks. Marek Wójtowicz SJ

W 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, jaką przeżywamy w 2017 r., jesteśmy wezwani do wsłuchania się w słowo Boże przynaglające nas do nawrócenia.

Niosąca Światłość

11 lut 2017
ks. Marek Wójtowicz SJ

Razem z Maryją uczmy się, jak adorować Boga w roku 2017. Błagajmy Ją o dar czystego serca, wypełnionego pokojem i zasłuchanego w Boga, byśmy jak Matka Boża mogli „rodzić Słowo”, rodzić Jezusa.

Rok w blasku Matki Bożej Fatimskiej

10 gru 2016
ks. Marek Wójtowicz SJ

W 2017 r. przeżywać będziemy w Kościele 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie (Portugalia), jakie wydarzyły się od 13 maja do 13 października 1917 r. Świadkami tych niezwykłych spotkań była trójka pastuszków z Cova da Iria (Doliny Pokoju): bł. Hiacynta, bł. Franciszek i Służebnica Boża Łucja.

Wezwani do wdzięczności

28 lis 2016
ks. Marek Wójtowicz SJ

Podczas Nadzwyczajnego Jubileuszu Roku Miłosierdzia przypomnieliśmy sobie, że najcenniejszym z udzielonych nam darów jest sam Bóg, który daje się człowiekowi. On nadaje sens naszemu życiu, jest źródłem naszego istnienia: Chwałą Boga człowiek żywy, a życiem człowieka jest oglądanie Boga (św. Ireneusz). Dlatego w naszym sercu rodzi się pragnienie wyrażone w Psalmie: Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie; zagram Ci wśród narodów, bo Twoja łaskawość sięga niebios, a wierność Twoja po chmury! (57, 11).

Wrażliwość dobrego Samarytanina

19 paź 2016
ks. Marek Wójtowicz SJ

Święty Łukasz w swojej Ewangelii (10, 30-37) ukazuje nam smutny obraz zatwardziałości ludzkiego serca. Kapłan i lewita przechodzą obojętnie obok poszkodowanego, nie udzielając mu pomocy.

Strony