Rekolekcje w Gliwicach

02 cze 2011
Maryla i Lucjan Miozgowie
 

W dniach 25-26 II br. odbyły się w Gliwicach, w parafii Matki Boskiej Kochawińskiej, rekolekcje dla członków AM. Prowadził je o. Ryszard Machnik SJ z Krajowego Sekretariatu AM. Temat rekolekcji brzmiał: Twoje pragnienia a oczekiwania Jezusa.

Wzięli w nich udział członkowie AM z katedry św. Pawła w Gliwicach, AM z Kotulina i Toszka oraz grupy modlitewne z parafii Matki Boskiej Kochawińskiej. W drugim dniu rekolekcji trzy osoby dokonały uroczystego wstąpienia na drogę Apostolstwa Modlitwy. Temat rozważań ojciec Rekolekcjonista oparł na słowach Pisma Świętego, wziętych z relacji św. Mateusza o kuszeniu Jezusa na pustyni oraz z egzaminu miłości, jaki Zmartwychwstały Pan zrobił apostołowi Piotrowi nad Morzem Tyberiadzkim.

Pan Jezus, znając nasze skażone nieprawością pragnienia, poprzez te rekolekcje pokazał nam, jak zwyciężać pokusy złego. Natomiast trzykrotne pytanie Mistrza skierowanie do ucznia: Czy Mnie miłujesz? jest pytaniem także do nas, decydującym o całym sensie naszego życia. I tu nasuwały się następne pytania: Jaka jest nasza więź z Jezusem? Czy posiadamy właściwy obraz Boga, który miłuje nas poprzez Serce swego Syna? Jezus wzywa nas ciągle do nawrócenia i pragnie naszego postępu duchowego, hojnie okazując nam swoją łaskę. Chce się też nami posłużyć w miejscu, w którym żyjemy, abyśmy dawali świadectwo miłości. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy stajemy się do Niego podobni. Nasza żywa więź z Jezusem przekłada się na więź z człowiekiem.

Przeżycie tych rekolekcji było dobrą okazją do ponownego zbliżenia się do Serca Zbawiciela i pomogło nam w spotkaniu z Jego miłością. Wszyscy uczestnicy, pomimo intensywnego przekazywania duchowych treści przez o. Ryszarda i codziennej modlitewnej medytacji nad nimi, odczuwali pewien niedosyt w chwili zakończenia rekolekcji. Wielu pragnęło, aby one jeszcze trwały. W imieniu uczestników chcemy gorąco podziękować o. Machnikowi za włożony w nie trud i za wspaniały przekaz treści. Podziękowania składamy również Dyrektorowi AM i całemu gronu pracującemu w Sekretariacie za ich pracę i trud w realizowaniu pięknego dzieła, jakim jest Apostolstwo Modlitwy i Posłaniec Serca Jezusowego.

Osobne podziękowania składamy gospodarzom miejsca za pomoc w organizacji naszego rekolekcyjnego spotkania.

Boże, bądź uwielbiony za niezgłębioną miłość ukazaną w Sercu Twego Syna!

 

Warto odwiedzić