Dzień skupienia AM w Gliwicach

26 lis 2014
Lucjan Miozga
 

W tym roku w czerwcu poprosiliśmy naszego Opiekuna o. Mieczysława Kożucha SJ o refleksję na temat kultu Najświętszego Serca Jezusa. Tydzień przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa, 21 VI odbył się dzień skupienia dla członków Apostolstwa Modlitwy diecezji gliwickiej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył o. Mieczysław w koncelebrze z opiekunem ogniska AM z gliwickiej Katedry ks. Leszkiem Skorupą.

Po Eucharystii przeszliśmy do Auli Matki Bożej Kochawińskiej, gdzie konferencje poprowadził o. Kożuch. Tematem pierwszej był rys historyczny kultu Najświętszego Serca Jezusa, stan obecny i przyszłość.

Punktem wyjścia było stwierdzenie, że Sobór Watykański II nie wypowiedział się na temat kultu ani jednym słowem. Ojciec Mieczysław przytoczył słowa uczestnika soboru, wybitnego teologa o. Karla Rahnera SJ, który za przyczynę zamierania kultu podawał występującą zarówno u świeckich, jak i kleru pewną jakże częstą racjonalistyczną oschłość serc; zanikanie w Kościele kontemplacji i mistyki; brak teologii, którą się uprawia na klęczkach. Chociaż diagnoza ta wypowiedziana została w 1966 r., wydaje się nadal aktualna. Bez kontemplacji nie zrozumiemy istoty Bożej Miłości ukazanej w Sercu Jego Syna. Pomimo takiej diagnozy referat o. Rahnera jest optymistyczny. W części zatytułowanej Kontemplacja Serca pisze m.in.: Proszę nie myśleć, że kult Serca Jezusa jest staromodny, że należy do wczorajszego stylu pobożności. (…) W Kościele bywa często tak, że to, co na pozór jest dawne, zawiera już ziarna przyszłości, choć ogół tego nie zauważa; i dalej udowadnia tę tezę w piękny i dogłębny sposób.

W drugiej części spotkania nasz Opiekun omówił poszczególne praktyki pobożnościowe występujące w Kościele, związane z kultem, a następnie podjął temat: Miłosierdzie Boże a kult NSPJ. Przedstawił nam zasadnicze różnice i podobieństwa obu nabożeństw. Ukazał, że jedno nie zastępuje drugiego, i chociaż każde z nich ma inny charakter i praktyki, to cel jest ten sam: ukazać bezwarunkową Bożą Miłość Miłosierną.

Na zakończenie skupienia oglądnęliśmy film pt.: Najświętsze Serce Jezusa na przestrzeni dziejów, który stanowił w znacznej części ilustrację treści przedstawionych w konferencjach.

W skupieniu wzięło udział 45 osób, w tym Ognisko AM przy Katedrze gliwickiej animowane przez Jadwigę Pająk, oraz kilka osób niezwiązanych z AM. Serdecznie dziękujemy ojcu Mieczysławowi Kożuchowi SJ za przygotowanie konferencji, które umocniły naszą więź z Sercem Bożym i dostarczyły nam nowych treści do pogłębienia naszej duchowości. Dziękuję również o. Robertowi Więckowi SJ za życzliwą pomoc techniczną i logistyczną.

W tym miejscu składamy również serdeczne podziękowania o. Mieczysławowi Kożuchowi SJ, który przechodzi do innej placówki, a przez dwa lata sprawował opiekę nad naszym Ogniskiem AM. Dziękujemy za szczerą życzliwość, troskę i dyskretne prowadzenie. Za piękne spotkania wspólnotowe na Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

Warto odwiedzić