Nocne czuwanie przy Sercu Jezusa w Bazylice NSPJ w Krakowie

28 sty 2011
ks. Tadeusz Chromik SJ
 

Kochani Czciciele Najświętszego Serca Jezusa! Nasz Pan, w trosce o duchowy rozwój swoich uczniów, polecił im: Czuwajcie i módlcie się! My wzięliśmy sobie do serca to polecenie. Dlatego już od dawna jesteśmy w krąg ludzi, którzy przez modlitwę pragną przyczyniać się do rozwoju Królestwa Bożego w świecie. Stowarzyszenie AM, do którego należymy nosi przecież miano Apostolstwa Modlitwy i poprzez modlitwę apostołuje w swoim środowisku.

Chwała Panu za to, że w wielu ogniskach AM, które rozwijają się przy parafiach, bierzecie czynny udział w nabożeństwach i adorujecie Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ale nie tylko to! Bo wielu z Was przyjeżdża w Pierwszy Piątek miesiąca do Krakowa, aby tutaj w bazylice Najświętszego Serca  Jezusa w nocnych czuwaniach wypełniać polecenie Pana: Czuwajcie i módlcie się! Cenne jest także i to,  że Waszą modlitwą dzielicie się z całą wspólnotą wiernych zgromadzoną na pierwszo-piątkowych nocnych czuwaniach. I tak, w minionym roku Pańskim nasze czuwania w Bazylice NSPJ w Krakowie prowadziły następujące Ogniska Apostolstwa Modlitwy: Gliwice, Tyniec, Kraków, Brzesko, Radom, Jadowniki, Raków, Rytro, Dębica i klerycy jezuiccy z kolegium krakowskiego.

Kochani! Niech Jezus Eucharystyczny sam będzie nagrodą dla Was, za ten trud czuwań podjęty z miłości ku Niemu. Szczególne Bóg zapłać! za ten trud podjęty w miesiącach zimowych, gdy nasza świątynia nie była należycie ogrzewania, i z modlitwą łączyliście ofiarę trwania w chłodzie nocy. Wszystko to było czynione dla większej chwały Pana i aby Jego Królestwo zapanowało w wielu rodzinach, i ludzkich sercach.

Za Wasze świadectwo wiary, trud podróży i modlitewnych czuwań, z serca Wam dziękujemy. Niech Serce Jezusa Was wszystkich obdarzy pokojem i łaską ufności. Także i w tym Roku Pańskim 2011  Czuwajmy i módlmy się! On nas wszystkich zaprasza i liczy na naszą odpowiedź.

Zachęcamy wszystkich Czcicieli Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz wszystkich ludzi dobrej woli do udziału w tych nocnych czuwaniach. Jeżeli ktoś nie może z różnych racji czuwać z nami przez całą noc, to niech chociaż weźmie udział w jakiejś jej części. Liczba uczestników w różnych miesiącach jest inna, ale przeciętnie jest nas około 150 osób. Niektórzy z uczestników wpisują się też do pamiątkowej księgi. Takich wpisów w roku 2010 mieliśmy 1208.

 

Warto odwiedzić