AM w czynie

 

Wychowywani do wolności

22 kwi 2017
ks. Jerzy Sermak SJ

Czytamy w Biblii, że Bóg nas traktuje tak, jak swoje dzieci. Mamy być Jego naśladowcami. Wobec tego jak naśladować Boga w procesie wychowawczym swoich dzieci? Anna

Jezus naszą sprawiedliwością

22 kwi 2017
ks. Ottavio De Bertolis SJ

W Piśmie Świętym sprawiedliwość jest zgodnością z prawem Bożym. Elżbieta i Zachariasz w Ewangelii św. Łukasza są nazwani sprawiedliwymi, podobnie jak u św. Mateusza Józef, mąż Najświętszej Maryi.

Ćwiczenie się w wolności

22 kwi 2017
ks. Robert Grzywacz SJ

Czym jest wewnętrzna wolność? W duchowości o inspiracjach związanych z postacią św. Ignacego Loyoli mówi się o niej jako o takim uczuciowym oderwaniu, dystansie do osobistych skłonności i upodobań, iż ten, kto się nim cechuje, gotów jest wybrać którąkolwiek z przeciwnych opcji: bogactwo albo ubóstwo, zdrowie lub chorobę, długie lub krótkie życie itp. – w zależności od tego tylko, co byłoby milsze Bogu.

Wynagrodzenie

11 mar 2017
ks. Ottavio De Bertolis SJ

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy!

W nadchodzących miesiącach, w ramach pogłębienia duchowości Serca Bożego na łamach naszego miesięcznika „Posłaniec Serca Jezusowego” spróbujemy się zmierzyć z tematem, który już naznaczył, i nadal może użytecznie naznaczać duchowość Serca Bożego na całej drodze jej rozwoju, tj. z wynagradzaniem.

Przesłanie do modlitwy

11 lut 2017
ks. Stanisław Groń SJ

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Podczas jednego z naszych modlitewnych spotkań w tym miesiącu zapoznajmy się z fragmentami papieskiej homilii, wygłoszonej w Watykanie 16 X 2016 r., podczas kanonizacji siedmiu świętych.

Myśli o modlitwie

28 gru 2016
ks. Stanisław Groń SJ

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy. Centralną sprawą dla chrześcijan jest modlitwa, i to od niej w dużej mierze zależy jakość życia.

Ściślej powiązani ze światem

02 lip 2016
L’Osservatore Romano

W ostatnich dziesięcioleciach świat uległ zmianie i także Apostolstwo Modlitwy dostosowuje się do potrzeb czasu, poczynając od zmiany nazwy, które – aby lepiej podkreślić bezpośrednią więź z Ojcem Świętym – stało się Światową Siecią Modlitewną Ojca Świętego.

Chrzest święty programem życia

16 kwi 2016
ks. Stanisław Groń SJ

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Przeżywamy rok jubileuszowy 1050. rocznicy Chrztu Polski. Nie wiemy, gdzie dokładnie on się odbył. Historycy wskazują rożne hipotetyczne miejsca: Poznań, Gniezno, jednak najczęściej wskazują na Ostrów Lednicki, bo tam odkryto kamienne resztki kościołka grodowego, baptysterium oraz palatium z II połowy X w.

Przymierze z Sercem Jezusowym

31 mar 2016
Redakcja

Ucz się poznawać Boże Serce poprzez Słowa Boga, a będziesz gorliwiej tęsknił do rzeczy wiecznychśw. Grzegorz Wielki (ok. 540-604)

Uczynki miłosierdzia

06 lut 2016
ks. Stanisław Groń SJ

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Papież Franciszek w bulli Misericordiae vultus, ustanawiającej Jubileusz Miłosierdzia, napisał: Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha.

Strony