Benedykt XVI naucza

 

Zaproszeni do źródła

30 Maj 2012
Benedykt XVI

Wciąż aktualnym zadaniem chrześcijan pozostaje pogłębianie więzi z Sercem Jezusa, tak aby ożywiała się ich wiara w zbawczą miłość Boga i by mogli ją przyjmować coraz lepiej w swoim życiu.

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Post 2012 r.

24 lut 2012
Benedykt XVI

«Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków» (Hbr 10, 24)

Przewodniczka

10 lut 2012
Benedykt XVI

Maryja jest pewną Przewodniczką uczniów swego Syna – powiedział Benedykt XVI podczas wizyty w Afryce w Beninie w katedrze Matki Bożej Miłosierdzia w Kotonu 18 XI 2011 r.

Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny 2011

21 paź 2011
Benedykt XVI

Z okazji Jubileuszu Roku 2000 Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II, na początku nowego tysiąclecia chrześcijaństwa zdecydowanie zaakcentował konieczność ponownego oddania się niesieniu do wszystkich orędzia Ewangelii, „naśladując entuzjazm pierwszych chrześcijan” (list apostolski „Novo millennio ineunte”, 58).

Potrzeba przykładu

23 wrz 2011
Benedykt XVI

Podczas pielgrzymki w Chorwacji (4-5 VI 2011), Benedykt XVI nauczał o roli rodzin chrześcijańskich w obliczu szerzącego się w Europie zeświecczenia i nasilającego się rozpadu rodziny.

Droga do pokoju

11 mar 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Temat wolności religijnej podjął Benedykt XVI w Orędziu na 44. Światowy Dzień Pokoju 2011. Papież wskazał na jej współczesne zagrożenia. Obok Iraku i Bliskiego Wschodu, Ojciec Święty wymienia także Afrykę i Azję jako obszary występowania otwartych prześladowań religijnych. Zapoznajmy się z fragmentami tego orędzia.

Wolność religijna drogą do pokoju

Bóg w Europie

28 sty 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Europa nauki i technologii, cywilizacji i kultury powinna być otwarta na transcendencję i na braterstwo z innymi kontynentami. Nasz kontynent musi otworzyć się na Boga żywego i prawdziwego, wyjść na spotkanie z Nim bez lęku. Kościół winien współpracować z łaską Pana, niestrudzenie głosząc Jego słowo i troszcząc się o człowieka. Mówił o tym Benedykt XVI w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Santiago de Compostela (Hiszpania) 6 XI 2010 r.

Bóg istnieje i daje życie

Benedykt XVI nauczał w Anglii

25 paź 2010

Komplementarność rozumu i wiary

Kluczowe pytanie brzmi: gdzie można znaleźć etyczne podstawy dla wyborów politycznych?
Tradycja katolicka utrzymuje, że obiektywne normy rządzące prawym działaniem są dostępne dla rozumu niezależnie od treści Objawienia. Zgodnie z takim rozumieniem rola religii w debacie politycznej polega nie tyle na dostarczaniu tych norm, tak jakby nie mogły być one znane niewierzącym - a tym mniej na proponowaniu konkretnych rozwiązań politycznych, które znajdują się całkowicie poza kompetencjami religii - ale raczej na dopomaganiu w oczyszczeniu i rzucaniu światła na stosowanie rozumu do odkrywania obiektywnych zasad moralnych. Ta "korekcyjna" rola religii względem rozumu nie zawsze jest mile widziana, gdyż - po części ze względu na zniekształcone formy religii, takie jak sekciarstwo i fundamentalizm - może być ona postrzegana jako stwarzająca poważne problemy społeczne.

Strony