Pozostałe

 

Pięć lat filmów wideo z intencją modlitewną papieża Franciszka

18 lip 2021
ks. Stanisław Groń SJ

Papieska Światowa Sieć Modlitwy (Apostolstwo Modlitwy) obchodziła 23 maja 2021 roku piątą rocznicę zrealizowania filmu wideo, przedstawiającego intencje papieża Franciszka. Film jest obecnie rozpowszechniany w 23 wersjach językowych, głównie na portalach społecznościowych. Intencje modlitewne Ojca Świętego dotyczą najważniejszych wyzwań stojących przed ludzkością i misją Kościoła.

Wawelskie dzwony - cz. 1

13 lip 2021
Mieczysław Rokosz

Katedra na Wawelu pod wezwaniem św. Wacława i św. Stanisława, najważniejszy kościół Królestwa Polskiego, najczcigodniejszy relikwiarz narodowych pamiątek dla pokoleń w niewoli, i dziś nie przestaje być dla nas najważniejszą, obok Jasnej Góry, polską świątynią.

Wawelskie dzwony - cz. 2

13 lip 2021
Mieczysław Rokosz

Na trzeciej kondygnacji nowej dzwonnicy katedralnej, w obszernej izbie, z której jest piękny widok na Kraków, na ciesielskiej konstrukcji z potężnych dębowych bierwion, zawieszony jest największy i najznamienitszy z historycznych dzwonów w Polsce – Zygmunt; od niego też wieża wzięła swe imię.

Rozpoczęcie Roku św. Ignacego Loyoli w Hiszpanii i w Polsce

11 lip 2021
ks. Stanisław Groń SJ

W Hiszpanii, w Pampelunie, w katedrze pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, 20 maja 2021 roku rozpoczęły się centralne uroczystości Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego w Towarzystwie Jezusowym.

Przebaczający Bóg

28 mar 2021
ks. Stanisław Ziemiański SJ

W homilii nawiązującej do pierwszych wersetów 8. rozdziału Ewangelii według św. Jana, o Jezusie i jawnogrzesznicy, papież Franciszek przywołuje komentarz św. Augustyna do ostatniego zdania tej perykopy Pisma Świętego: Pozostało tylko ich dwoje, ona pożałowania godna i samo miłosierdzie. Wszyscy inni, którzy chcieli ją ukamienować, wycofali się.

Niech modlitwa Jezusa stanie się naszą

22 sty 2021
Redakcja

Jeśli podczas wieczornej modlitwy poczujemy się znużeni i puści, jeśli wydaje się nam, że życie było zupełnie bezużyteczne, to musimy wówczas błagać, aby modlitwa Jezusa stała się także naszą – powiedział Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej w Watykanie 28 października 2020 roku.

Świat współczesny potrzebuje Matki

01 paź 2020
Stefan kardynał Wyszyński

Jezus ukazał Maryi całą ludzkość: Oto syn Twój. A nam ukazał Matkę: Nie zostawię was sierotami… (J 14,18). Oto Matka twoja (J 19, 26-27). Odtąd Maryja rozpoczyna nowe zadanie. Staje się pierwszą i najbliższą Pomocnicą Chrystusa w dziele zbawienia i uświęcenia Ludu Bożego…

Jaki powinien być ksiądz według bpa Michaela von Faulhabera

08 mar 2020
ks. Stanisław Pyszka S

Przenosząc się z Małego Rynku 8, z domu zakonnego do Domu Pisarzy przy ul. Mikołaja Kopernika 26 w Krakowie, w sierpniu 2012 roku zabrałem ze sobą z likwidowanej tamtejszej biblioteki domowej małą broszurkę pt. Ksiądz.

Budujmy sieć krzewiącą dialog wspólnoty wolnych osób

15 wrz 2019
Redakcja

W Polsce Dzień Środków Społecznego Przekazu będzie obchodzony 15 września. Przed zagrożeniami wypływającymi ze złego korzystania z sieci społecznościowej i do budowania w internecie sieci dialogu, spotkania, strzegącej wspólnoty wolnych osób zachęcił papież Franciszek w swoim Orędziu na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jego temat brzmi Wszyscy tworzymy jedno (Ef 4,25). Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich.

Wakacyjny odpoczynek

28 cze 2018
ks. Stanisław Groń SJ

Dopóki żyjemy, stale coś robimy i inni poznają nas po tym, co zdziałaliśmy. Z Księgi Rodzaju dowiadujemy się, że Bóg: ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął (Rdz 2, 2). W biblijnym opisie stworzenia Bóg wypowiada słowo, ale ono jest wiecznym działaniem; stało się światłością, ziemią, morzem, roślinami, ciałami niebieskimi, ptactwem, zwierzętami, ludźmi. Stworzony świat jest więc urzeczywistnioną Boża myślą, a w nim znajdujemy się my - ludzie - z jakże ogromnym potencjałem twórczym i naszą aktywnością.

Strony