Imaginacje

22 mar 2024
Felicja Borzyszkowska-Sękowska
 

Nigdy niezgłębiona
tajemnica Krzyża
będąca dla człowieka
wielkim misterium


stała się moim udziałem
to narzędzie prawdy
z impetem przenikając
naszą codzienność
wpisując się w filozofię życia
stawia nas bliżej nieba

Zagrażająca światu
cywilizacja konsumpcyjna
oddala się
przed jej skutkami brońmy się
patrząc w Krzyż
spojrzenie przez światło wiary
na życie prywatne, społeczne
kontakt z ciałem ukrzyżowanego
wzmocniony słowem modlitwy
zamyka wszelkie próżnie

Odtąd autentyzm naszej wiary
na znaku krzyża oparty
kryje się w mym sercu
na światło wychodząc
w codziennych spojrzeniach
na znak krzyża
co dominując nad światem
teraz wypełnił mój dom
pocieszająca siła w cierpieniu
i wiele obiecujące światło
w blasku nadziei
bezlitosna fala krytyki

 

Przeczytaj także

Franciszek Kucharczak, o. Robert Więcek SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Tadeusz Hajduk SJ
Papież Franciszek

Warto odwiedzić