Miejsca

 

Kana Galilejska

08 gru 2019
ks. Stanisław Łucarz SJ

Jest w Ziemi Świętej szczególne miejsce, które zwłaszcza w naszych czasach nabiera wyjątkowej wagi. Owszem, zawsze było ono ważne, ale teraz, gdy mamy do czynienia z wielkim kryzysem małżeństwa i z atakiem na nie na masową skalę, wymaga ono specjalnego podkreślenia.

Emmaus

25 lis 2019
ks. Stanisław Łucarz SJ

Kluczowymi dla naszej wiary są objawienia Jezusa zmartwychwstałego swoim uczniom. Widać to szczególnie wyraźnie w jednym z kerygmatów św. Pawła, zawartym w pierwszym jego liście do Koryntian. Apostoł streszcza tam to, co stanowi istotę Ewangelii.

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

09 lis 2019
ks. Stanisław Groń SJ

Bazylika świętego Jana na Lateranie jest kościołem katedralnym papieża. Spełniła doniosłą rolę w historii chrześcijaństwa i dlatego Kościół obchodzi specjalny dzień, jej poświęcenia (9 listopada).

Życie religijne u ludów Afryki w ich kulturze rodowej

26 paź 2019
ks. Władysław Gągolski SJ

Są to miejsca w szczerej Afryce, gdzie nasi ojcowie jezuici rozwinęli działalność misyjną Kościoła. Od tych, którzy wkrótce po ostatniej wojnie światowej tam dotarli, uczyłem się, jak zachować się i reagować wobec napotkanych głęboko w buszu afrykańskim ludzi.

Kraina Gadareńczyków

26 paź 2019
ks. Stanisław Łucarz SJ

Jest w Ziemi Świętej miejsce związane z działalnością Pana Jezusa, które w naszych czasach pielgrzymi odwiedzają raczej rzadko. W przeszłości natomiast było celem bardzo licznych pielgrzymek. Obecnie nazywa się Kursi, ale w czasach Pana Jezusa nosiło nazwę Gadara.

Sodoma i Gomora

22 wrz 2019
ks. Stanisław Łucarz SJ

Oprócz Gehenny są w Ziemi Świętej i inne miejsca nieświęte. Do najbardziej odrażających należą wymieniane po wielekroć w Piśmie Świętym Sodoma i Gomora. Pierwsze wzmianki w Biblii o tych dwu miastach jednak wcale nie skłaniają do negatywnego myślenia o nich.

Cezarea Filipowa

02 wrz 2019
ks. Stanisław Łucarz SJ

Miasto pod tą nazwą znane było tylko w czasach Jezusa, bo zarówno wcześniej, jak i później nosiło inne nazwy, ale pod to nazwą właśnie występuje w Ewangeliach św. Mateusza (Mt 16, 13-20) i św. Marka (Mk 8, 27- 30).

Góra Błogosławieństw

28 lip 2019
ks. Stanisław Łucarz SJ

Podczas swej publicznej działalności Pan Jezus głosił swoją naukę w różnych miejscach i w różnorakich okolicznościach. Jedno miejsce wszakże zasługuje na szczególną uwagę.

Kościół Rozmnożenia Chleba

16 cze 2019
ks. Stanisław Łucarz SJ

Nieopodal Kościoła Prymatu Piotra znajduje się Kościół Rozmnożenia Chleba. Budowla ta i miejsce oddalone o kilkaset metrów od brzegu Jeziora Galilejskiego w niczym już nie przypominają tego, o czym w IV wieku pisała pochodząca z Iberii (dzisiejsza Hiszpania) chrześcijańska pątniczka o imieniu Egeria.

Mensa Christi

25 Maj 2019
ks. Stanisław Łucarz SJ

Mensa Christi to łacińska nazwa płaskiej skały na brzegu Jeziora Genezaret, na której według najstarszej tradycji chrześcijańskiej Pan Jezus po swym zmartwychwstaniu przygotował śniadanie dla Apostołów. Oznacza ona po prostu stół Chrystusa. Wydarzenie to opisuje św. Jan Ewangelista w ostatnim rozdziale swojej Ewangelii.

Strony