Starowiejski Ogród Biblijny

10 wrz 2023
ks. Stanisław Groń SJ
 

Na Podkarpaciu, niedaleko Brzozowa, obok sanktuarium i jezuickiego kolegium, na terenie rzymskokatolickiej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny znajduje się interesujące miejsce - Ogród Biblijny.

Jezuicki Ogród Biblijny

Uwagę zwiedzających jezuicki Ogród Biblijny przyciąga jego ciekawe wkomponowanie w tło sakralnej architektury świątyni i jej charakterystycznych dwóch spatynowanych barokowych hełmów wież. Ogród powstał w latach 2015-2016 według projektu mgr. inż. Tadeusza Półchłopka. Była to część dużego unijnego projektu z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Dobrze wpisał się w tradycję ogrodów przyklasztornych. Jest idealnym uzupełnieniem Kolegium jezuickiego i otoczenia bazyliki maryjnej, uznanej za perłę architektury barokowej na Podkarpaciu. Został poświęcony przez abp. Józefa Michalika 15 sierpnia 2016 roku, po sumie odpustowej. Miejsce to pomaga zwiedzającym w wyciszeniu i rozbudzeniu religijnej refleksji oraz jest swoistą dumą jezuitów i Starej Wsi. Ma funkcję edukacyjno-rekreacyjną i nawiązuje do najważniejszych wydarzeń z historii biblijnej, a czyni to w przystępny i oryginalny sposób.

 

 

Kompozycja Ogrodu

W Ogrodzie ustawiono rzeźby z piaskowca, które ilustrują kilkanaście scen biblijnych. W pewnych odległościach znajdują się plansze objaśniające poszczególne sceny. Jedna ze scen ukazuje przejście Izraelitów suchą nogą przez Morze Czerwone, przy czym zwiedzający może doświadczyć bezpośrednio takiego przeżycia, mając po lewej i prawej stronie kotłującą się wodę. Wśród kamiennych figur w Ogrodzie widnieją: Adam i Ewa pod rajskim drzewem poznania dobra i zła, Mojżesz, a także wielcy starotestamentowi prorocy. Zwiedzający spotykają na swej trasie dwie betonowe Tablice przykazań, ważące po 7 ton. Widzą też scenę umieszczenia krzyża z miedzianym wężem na pustyni Synaj. Ten symbol jest biblijną figurą ocalenia i zbawienia ludzi, dokonanego przez Jezusa, gdyż spojrzenie na wzniesiony przez Mojżesza krzyż wielu Izraelitów ocalało przed ukąszeniem jadowitych węży. Zobaczyć też można figury: Jezusa, Maryi, św. Józefa i Jana Chrzciciela oraz Apostołów z Jezusem podczas Ostatniej Wieczerzy.

Na ziemi umieszczono dwie płaskie, duże betonowe płyty stanowiące mapy z zaznaczonymi na nich miastami Palestyny i ich modelami, z rzekami i jeziorami oraz szlakami z czasów Chrystusa na terenie tzw. Żyznego Półksiężyca Wschodniego.

Przechodzący przez Ogród napotykają betlejemską Grotę narodzenia Jezusa, scenę z kamiennymi stągwiami z wesela w Kanie Galilejskiej oraz symboliczną Górę Ośmiu Błogosławieństw. Chodząc alejkami, podziwiają elementy starożytnej architektury: kolumny z architrawami, amfiteatr, portyk, fontanny... Syntetycznie ukazane sceny ze Starego i Nowego Testamentu umożliwiają zwiedzającym refleksyjne ich przeżycie.

Ogród posiada bogatą i ciekawą kolekcję roślin biblijnych. Spotykamy więc: drzewa oliwne, kapary, figi, migdałowce, granaty, palmy, trzcinę wodną, winne krzewy i niektóre gatunki zbóż. Są i inne ciekawe drzewa np. sekwoje, platany, judaszowiec... Ogród został dobrze wkomponowany w klimat bieszczadzkiego krajobrazu. Cała kompozycja Ogrodu w wyrazisty sposób ukazuje plastycznie kontekst geograficzny Biblii.

 

 

Funkcja rekreacyjno-edukacyjna Ogrodu

Ogród można zwiedzać przez cały rok, chociaż najładniej prezentuje się on w lecie i jesienią, ale także zachwycić może jego zimowy urok. Miejsce to przemawia symbolicznym przekazem słowa Bożego w postaci figur i architektury oraz ma funkcję edukacyjną ze względu na rosnącą w nim roślinność. Przechodząc bowiem alejkami, można zobaczyć wiele gatunków roślin, które pojawiają się na kartach Pisma Świętego, a są to biblijne drzewa, krzewy, kwiaty, ale także byliny, trawy, zboża i zioła. Ten Ogród Biblijny jest miejscem szczególnego spotkania człowieka z przyrodą i jej Stwórcą. Chodzący po nim mają szczególną okazję, aby poznać niektóre wydarzenia biblijne, ale także odpocząć wśród zieleni drzew i krzewów obsypanych barwnymi kwiatami. Zwiedzający go uświadamiają sobie moc Boga Stwórcy, działającego w historii Narodu Wybranego oraz miłość człowieka Jezusa, Odkupiciela i Założyciela nowo powstającego Kościoła. Ogród jest zadbany i wciąż wzbogacany roślinnością i kwiatami sezonowymi.

 

 

Wieża widokowa

Nowoczesna architektonicznie wieża widokowa  usytuowana jest w centralnym punkcie Ogrodu. Dnia 2 czerwca 2023 roku zamontowano na niej figurę Jezusa wstępującego do nieba. Postać Zbawiciela wykonana została ze specjalnej masy i umieszczona w tle pustej przestrzeni wnęki konstrukcji wieży. Powstała ona wcześniej, bo już w roku 1981 i zaprojektowana była przez Andrzeja Dzięgielewskiego, przeznaczona do prezbiterium jezuickiego kościoła pw. Serca Jezusa w Nowym Sączu przy ul. Zygmuntowskiej 48, dlatego Jezus ukazuje na niej swoje serce. Gdy z początkiem XXI wieku zmieniono wystrój tegoż kościoła, figurę  przekazano do Starej Wsi, gdzie znalazła swoje nowe miejsce w Ogrodzie Biblijnym. Wysokość postaci Jezusa to 2,20 m, a waga 80 kg. Jezus wstępuje do Boga Ojca, błogosławiąc.

Praktyczne wskazówki

Obok starowiejskiej bazyliki maryjnej znajduje się też Centrum Obsługi Pielgrzyma, gdzie można nabyć foldery, pocztówki i napić się herbaty lub kawy. Warto zaglądnąć na stronę internetową pod adresem: https://starawies.jezuici.pl/ogrod-biblijny/, by zobaczyć atrakcyjny model tego Ogrodu. Na dużym parkingu można pozostawić swój pojazd. Zawsze warto wcześniej umówić się na zwiedzanie Ogrodu, ponieważ niektóre z prezentowanych tam scen wymagają oświetlenia i włączenia efektów specjalnych, jak muzyka i szum płynącej wody. Wielkie podziękowanie za powstanie tego miejsca należy się jezuitom z prowincji Polski Południowej, a szczególnie byłemu rektorowi Kolegium starowiejskiego i Ekonomowi prowincji ks. Janowi Gruszce SJ, który nadzorował wykonanie projektu, oraz dzisiejszym opiekunom tego miejsca jezuitom, przewodnikom i świeckim ogrodnikom.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Marek Wójtowicz SJ
Papież Franciszek
Papież Franciszek
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Kazimierz Leń SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Jan Ożóg SJ

Warto odwiedzić