Społeczeństwo

 

Powróćmy do Dekalogu

19 wrz 2021
ks. Stanisław Biel SJ

Piąte przykazanie Nie zabijaj! dotyczy także problemów ekologicznych. Bóg stwarzając świat, powierzył go człowiekowi: Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi (Rdz 1, 28). Zadaniem człowieka jest więc podporządkowywać sobie ziemię, rozwijać, ulepszać, doskonalić.

Orędzie na Dzień Dziadków i Osób Starszych

26 cze 2021
Papież Franciszek

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, decyzją papieża Franciszka począwszy od tego roku, będzie obchodzony w lipcu, w niedzielę, która przypada najbliżej liturgicznego wspomnienia dziadków Pana Jezusa – jak określa się św. Joachima i Annę, rodziców Maryi. W tym roku obchody te odbędą się 25 lipca 2021 pod hasłem: "Ja jestem z tobą przez wszystkie dni" (por. Mt 28, 20).

Trzeba ratować dziedzictwo chrześcijańskie w Turcji

28 mar 2021
Beata Zajączkowska

W Turcji 5 tys. kościołów i 650 chrześcijańskich klasztorów wymaga pilnego ratunku. Wiele z nich jest świadectwem głoszenia Ewangelii jeszcze w czasach biblijnych, gdy tereny te były miejscem misji św. Pawła. Naukowcy ze stambulskiego Centrum Badań nad Anatolią alarmują, że wielu obiektom grozi bezpowrotne zatracenie. Apelują o wzmożenie międzynarodowych wysiłków na rzecz ratowania dziedzictwa w regionie, gdzie po raz pierwszy uczniów Jezusa nazwano chrześcijanami.

W trosce o kobiety

27 lut 2021
ks. Stanisław Ziemiański SJ

Zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z Niewiasty.
Ga 4, 4

Byłam świadkiem cudu - Relacja siostry Marietty

01 gru 2020
Siostry Antoninki z Paderno Dugnano

Pracujemy w Domu Opieki Społecznej we Włoszech. Charakterystyką naszej pracy, jest opieka duchowa nad osobami starszymi. Obecnie w ośrodku posługują trzy siostry zakonne. Na terenie domu przebywa 95 pacjentów i 70 osób personelu.

Samaritanus bonus - List o opiece nad osobami w krytycznych i końcowych fazach życia

29 lis 2020
kard. Luis Francisco Ladaria SJ

Zakaz eutanazji i samobójstwa wspomaganego.

Kościół, wypełniając misję przekazywania wiernym łaski Odkupiciela i świętego prawa Bożego, dostrzegalnego już w nakazach prawa naturalnego, czuje się zobowiązany tu do interwencji, aby ponownie wykluczyć jakąkolwiek dwuznaczność dotyczącą nauczania Urzędu Nauczycielskiego o eutanazji i samobójstwie wspomaganym, również w tych sytuacjach, w których prawo krajowe legalizuje takie praktyki. (…)

Sztuczna inteligencja

29 lis 2020
ks. Stanisław Ziemiański SJ

Zapytajmy najpierw, czym w ogóle jest „sztuczna inteligencja”. By odpowiedzieć na to pytanie, bierzemy pod uwagę najpierw „inteligentne” metody rozwiązywania problemów, następnie konstruowanie „inteligentnych” systemów komputerowych.

Samaritanus bonus

23 lis 2020
kard. Luis Francisco Ladaria SJ

List o opiece nad osobami w krytycznych i końcowych fazach życia.
Zakaz eutanazji i samobójstwa wspomaganego.

Dobra Ziemi dla wszystkich

22 wrz 2020
Redakcja

W czasie jednej z audiencji generalnych papież Franciszek poruszył sprawę znaczenia 7. przykazania Dekalogu: Nie kradnij! Według Księgi Rodzaju bogactwa tej ziemi mają służyć wszystkim ludziom; zostały powierzone całej ludzkości do wspólnego gospodarowania nimi.

Duszpasterskie zmagania o czystą wodę

17 Maj 2020
Christian Modemann SJ

Siedzimy sobie przy kuchennym stole na plebanii i zastanawiamy się, jakie kroki podjąć w kampanii o czystą wodę dla wszystkich. Tymczasem na zewnątrz ulewny deszcz bębni o blaszany dach. I w tym tkwi cały paradoks.

Strony