Wielki Post

 

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2024

16 lut 2024
Papież Franciszek

Kiedy nasz Bóg się objawia, obwieszcza wolność: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20, 2). Tak rozpoczyna się Dekalog dany Mojżeszowi na górze Synaj.

Rekolekcje last minute na Wielki Tydzień

04 kwi 2023
ks. Robert Więcek SJ

Woń życia czy śmierci?

Tekst Ewangelii: J 12, 1-11

Kto przychodzi i jak działa? (Iz 42, 1-7)

Przychodzi ktoś wielki (wszak Wielki Tydzień przeżywamy). Podejmuje wielkie sprawy do załatwienia, o których nie myślimy często, bo... nie ma czasu. Przynosi wielkie orędzie Boże, którego za bardzo nie słuchamy, bo... czym innym się zajmujemy. Co musi się wydarzyć, aby nami wstrząsnąć? Aby poruszyć serca? Byśmy zatrzymali się na chwilę i zreflektowali?

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2023

17 lut 2023
Papież Franciszek

Papież Franciszek w orędziu na Wielki Post wskazał na znaczenie doświadczenia ascezy w tym okresie. Zaapelował do wierzących, by oderwali się od „przeciętności i próżności” i wyruszyli drogą wymagającą wysiłku i ofiarności.

Duchowe bogactwo Wielkiego Czwartku

12 kwi 2022
ks. Marek Wójtowicz SJ

Pan Jezus jest obecny w swoim Kościele w tajemnicy Eucharystii, która jest jego największym skarbem, źródłem duchowego dynamizmu i najważniejszym działaniem. Eucharystia buduje Kościół i jednoczy każdego z nas z Panem Jezusem, a przez Niego z Ojcem. Liturgia Wielkiego Czwartku pomaga nam zgłębić wielką tajemnicę naszej wiary.

Z orędzia wielkopostnego

12 kwi 2022
Papież Franciszek

W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas (chairós), czyńmy dobrze wszystkim. Ga 6, 9-10

Chrystus ponownie krzyżowany

11 kwi 2022
Papież Franciszek

Pierwsza od początku pandemii papieska Msza św. na Placu św. Piotra z udziałem tysięcy wiernych (10 IV 2022) w Niedzielę Palmową. Rozpoczęła ją tradycyjna procesja z gałązkami oliwnymi i palmowymi. Papież zwrócił uwagę, że dziś Jezus jest krzyżowany po raz kolejny w ofiarach wojny. „Po raz kolejny jest przybijany do krzyża w matkach, które opłakują niesprawiedliwą śmierć swoich mężów i dzieci. Jest krzyżowany w uciekających przed bombami uchodźcach z dziećmi na rękach”- mówił papież Franciszek.

Gorzkie żale - geneza i treść

06 mar 2022
ks. Stanisław Ziemiański SJ

Gorzkie żale to nabożeństwo do Męki Pańskiej, typowe dla polskiej pobożności. Istnieją wprawdzie przekłady tekstu polskiego na litewski, niemiecki i angielski używany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale nie posiadają one tego nastroju, co tekst polski.

Kazania pasyjne - Wielki Post 2022

23 lut 2022
o. Robert Więcek SJ

Ręka w misie

Staję w obecności Pana.
Wyobrażę sobie, że ciarki mnie przeszywają, że krew odpływa z twarzy albowiem dowiaduję się czegoś strasznego. I sam nie wiem czy nie jestem temu winien. Jestem blisko Jezusa i boję się tego wydarzenia.
W tej modlitwie proszę o łaskę bliskości, która pogłębia moje zakorzenienie w Synu Bożym.

Tekst ewangelii: Mk 14,17-21

Nigdy nie tracić nadziei

05 kwi 2021
Papież Franciszek

 

Do otwarcia serc w zachwycie na wieść Wielkanocy zachęcił papież Franciszek podczas liturgii Wigilii Paschalnej 3 kwietnia 2021 roku w bazylice św. Piotra w Watykanie.: „Nie bój się, On zmartwychwstał! Czeka na ciebie w Galilei”. Zaznaczył Ojciec Święty, że „ w tych mrocznych miesiącach pandemii Zmartwychwstały Pan, zaprasza nas, abyśmy zaczęli od nowa, abyśmy nigdy nie tracili nadziei”.

Pokój zmartwychwstałego Jezusa

02 kwi 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. J 20, 19

Strony