Papież Franciszek naucza

 

Wyzwania dla Kościoła XXI wieku

21 mar 2014
Papież Franciszek

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Najnowszy papieski dokument, adhortacja apostolska Evangelii Gaudium papieża Franciszka o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie, zachęca nas, abyśmy zapoznali się z najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi stoi Kościół XXI wieku. Niech wybrane poniższe teksty staną się podstawą do wspólnotowej i osobistej refleksji podczas spotkań Waszych ognisk AM. Ta refleksja niech ubogaci naszą modlitwę i posługę apostolską. (ks. Stanisław Groń SJ)

Święty Kościół

01 sty 2014
papież Franciszek

W Credo po wyznaniu Wierzę w jeden Kościół dodajemy przymiotnik „święty”. To znaczy stwierdzamy świętość Kościoła, która jest cechą obecną od samych początków w świadomości pierwszych chrześcijan. (...) W jakim sensie Kościół jest święty, skoro widzimy, że Kościół historyczny w swojej drodze poprzez wieki miał tyle trudności, problemów, chwil ciemnych? Jak może być święty Kościół tworzony przez istoty ludzkie, przez grzeszników, grzesznych mężczyzn i kobiety, kapłanów, zakonnice i zakonników, biskupów, kardynałów, papieża – grzesznika? Wszyscy grzeszni... Jak może być święty taki Kościół?

Akt zawierzenia Kościoła i świata Niepokalanemu Sercu Maryi

14 paź 2013
papież Franciszek

Akt zawierzenia Kościoła i świata Niepokalanemu Sercu Maryi został wypowiedziany przez Ojca Świętego Franciszka w dniu 13 X 2013 roku, w Watykanie.

Symbol Bożego Miłosierdzia

17 wrz 2013
papież Franciszek

Serce Jezusa jest w najwyższym stopniu symbolem miłosierdzia Bożego. (…) Jest to (…) symbol (...) prawdziwy, stanowiący centrum, źródło, z którego wypłynęło zbawienie dla całej ludzkości.

Adorować Pana

16 lip 2013
papież Franciszek, tłumaczenie: KAI

Pan jest jedyny, jest jedynym Bogiem naszego życia i zaprasza nas, byśmy ogołocili się z tak wielu bożków, a adorowali tylko Jego – mówił w homilii papież Franciszek 14 IV 2013 r. w Bazylice św. Pawła za Murami.

Strony