Artykuły

 

Bazylika św. Pawła za Murami

21 mar 2023
ks. Stanisław Groń SJ

W Rzymie oprócz Bazyliki św. Piotra na Watykanie znajduje się jeszcze inna wspaniała bazylika, jedna z czterech zwanych: wielką, wzniesiona na grobie św. Pawła Apostoła i poświęcona w 324 r. przez papieża Sylwestra I.

W sercu Kościoła-Matki pragnęła być miłością - Święta Teresa z Lisieux

07 mar 2023
ks. Marek Wójtowicz SJ

Święta Teresa z Lisieux (1873-1897) należy do najbardziej znanych i czczonych katolickich świętych w całym Kościele. W 150. rocznicę jej urodzin warto przypomnieć jej słowa: Kocham Kościół Święty – Matkę moją i pamiętam, że „Najmniejszy akt czystej miłości jest dlań bardziej użyteczny, niż wszystkie inne dzieła razem wzięte”.

Kościół jest dziełem Ducha Świętego

26 lut 2023
Papież Franciszek

Pierwsze kroki Kościoła w świecie wyznaczała modlitwa. Pisma apostolskie i wspaniały opis Dziejów Apostolskich dają nam obraz Kościoła w drodze, Kościoła aktywnego, który w spotkaniach modlitewnych odnajduje jednakże fundament i bodziec do działania misyjnego.

Męczeńska Rodzina Ulmów z Markowej

26 lut 2023
ks. Marek Wójtowicz SJ

Józef Ulma (ur. 2 marca 1900 r.) i Wiktoria zd. Niemczak( ur. 10 grudnia 1912 r.) pobrali się w 1935 roku. Na świat przychodziły kolejne dzieci: Stanisława (ur. 18 lipca 1936 r.), Barbara (ur. 6 października 1937 r.), Władysław (ur. 5 grudnia 1938 r.), Franciszek (ur. 3 kwietnia 1940 r.), Antoni (ur. 6 czerwca 1941 r.) i Maria (ur. 16 września 1942 r.).

Realizować misję Chrystusa 

22 lut 2023
Papież Franciszek

Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej (22 II 2023) kontynuował cykl katechez na temat pasji ewangelizacyjnej powiedział: „Wszystko w Kościele musi być zgodne z wymogami głoszenia Ewangelii; nie z opiniami konserwatystów czy postępowców, ale z tym, aby Jezus docierał do życia ludzi. Dlatego każdy wybór, każde zastosowanie, każda struktura i tradycja mają być oceniane o tyle, o ile sprzyjają głoszeniu Chrystusa ”.

Mikołaj Kopernik - uczony czy rewolucjonista?

21 lut 2023
ks. Robert Janusz SJ

Termin „przewrót Kopernikański” (a nawet „rewolucja Kopernikańska”) wszedł na trwałe do potocznego słownika naszej cywilizacji. Dlaczego tak się stało i dlaczego postać największego polskiego astronoma wzbudzała i nadal wzbudza tyle kontrowersji? - nie sposób odpowiedzieć na to w tym krótkim tekście, który -  przez wskazanie wybranych perspektyw -- może stać się jedynie zachętą do dalszego studium.

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2023

17 lut 2023
Papież Franciszek

Papież Franciszek w orędziu na Wielki Post wskazał na znaczenie doświadczenia ascezy w tym okresie. Zaapelował do wierzących, by oderwali się od „przeciętności i próżności” i wyruszyli drogą wymagającą wysiłku i ofiarności.

Pasja ewangelizowania 

15 lut 2023
Papież Franciszek

Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej (15 II 2023) mówił o konieczności przebywania z Bogiem, stawania się darem, będąc gotowymi do ofiar i działania wspólnotowego jako przymiotach ewangelizowania i gorliwości apostolskiej.

Papież Franciszek pielgrzymem pojednania

05 lut 2023

Przemówienie papieża Franciszka podczas spotkania  z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego w stolicy Sudanu Południowego – Dżubie (3 II 2023).

Papież Franciszek w Sudanie Południowym

05 lut 2023

Po trzydniowej apostolskiej podróży w Demokratycznej Republice Konga papież Franciszek odleciał do Sudanu Południowego samolotem A-359 włoskich linii lotniczych ITA Airways z lotniska Nidjili w Kinszasie. Przyleciał do stolicy kraju, Dżuby w piątek (03 II 2023). Mottem wizyty w Sudanie Południowym są słowa: „Proszę, aby wszyscy byli jedno”.

Strony