Artykuły

 

Św. Józef uczy zawierzenia Bogu

29 gru 2021
Papież Franciszek

 

Do reagowania na przeciwności nie poprzez postawy agresywne, lecz powierzając się Bożej Opatrzności zachęcił Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej 29 XII 2021 roku.

List papieża Franciszka do małżonków

27 gru 2021
Papież Franciszek

Bóg wam towarzyszy, miłuje was bezwarunkowo. Nie jesteście sami! – napisał papież Franciszek w liście do małżonków z okazji trwającego w Kościele Roku „Rodzina Amoris Laetitia”. Zapewnił, że Chrystus „przebywa” w ich małżeństwie i czeka, aż otworzą swoje serca na Niego, aby mógł podtrzymywać ich mocą swojej miłości.

Bożonarodzeniowe „Urbi et Orbi” 2021

25 gru 2021
Papież Franciszek

Drodzy bracia i siostry, dobrych Świąt Bożego Narodzenia!

Wigilia i uroczystość Narodzenia Pańskiego

23 gru 2021
ks. Stanisław Groń SJ

On będąc niewidzialnym Bogiem, ukazał się naszym oczom w ludzkim ciele, zrodzony przed wiekami  zaczął istnieć w czasie, aby podźwignąć wszystko, co grzech poniżył, odnowić całe stworzenie i zbłąkaną ludzkość doprowadzić do Królestwa niebieskiego. 
2. Prefacja o Narodzeniu Pańskim

Z pielgrzymką w Betlejem

23 gru 2021
ks. Stanisław Biel SJ

Betlejem leży w pobliżu Jerozolimy w Autonomii Palestyńskiej. Jego hebrajska nazwa (Bet Lechem) oznacza „dom chleba”, z kolei arabska „dom mięsa”. Nazwa hebrajska prawdopodobnie odwołuje się do tamtejszych okolic obfitujących w pastwiska i żyzne gleby, na których uprawia się zboża.

Pokora prowadzi do Boga

23 gru 2021
Papież Franciszek

Ojciec Święty Franciszek podczas audiencji generalnej, (22 XII 2021) bezpośrednio poprzedzającej uroczystość Bożego Narodzenia wskazał na znaczenie pokory jako drogi prowadzącej nas do Boga.

Niech św. Józef uczy nas milczenia

23 gru 2021
Papież Franciszek

Ojciec Święty Franciszek podczas audiencji ogólnej (15 XII 2021) mówił o św. Józefie, jako nauczycielu milczenia. Papież wskazał, że oblubieniec Najświętszej Maryi Panny swoim milczeniem zaprasza nas do uczynienia miejsca dla Pana Jezusa.

Ignacy Loyola – człowiek wdzięczności

12 gru 2021
ks. Robert Więcek SJ

Z reguły uczy się dzieci trzech podstawowych słów – jedno z nich to dziękuję. W nim zawiera się postawa, którą bardzo umiłował św. Ignacy – wdzięczność. Święty Paweł w Liście do Kolosan (3, 12-15) zachęca: Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości.

Dotknij Panie serca i oczu - refleksja na I piątek - 3 grudnia 2021

01 gru 2021
o. Robert Więcek SJ

Tekst ewangelii: Mt 9,27-31

Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida”.

Św. Józef uczy, jak dbać o małżeństwo

01 gru 2021
Papież Franciszek

O miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej mówił, kontynuując cykl katechez o św. Józefie (1 XII 2021) papież Franciszek.

Strony