Artykuły

 

Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny 2011

21 paź 2011
Benedykt XVI

Z okazji Jubileuszu Roku 2000 Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II, na początku nowego tysiąclecia chrześcijaństwa zdecydowanie zaakcentował konieczność ponownego oddania się niesieniu do wszystkich orędzia Ewangelii, „naśladując entuzjazm pierwszych chrześcijan” (list apostolski „Novo millennio ineunte”, 58).

Chrześcijańskie perspektywy w światowym kryzysie

12 paź 2011
Thomas Merton

(...) Żyjemy w (...) świecie, w którym chrześcijańskie przesłanie było wielokrotnie powtarzane do tego stopnia, że wydaje się, iż jest pozbawione jakichkolwiek zrozumiałych treści dla tych, których uszy zamykają się na słowo Boże, zanim jeszcze zostanie wypowiedziane. (...)

Przyjaciele ludzkiej duszy

12 paź 2011
ks. Jakub Kołacz SJ

Aniołowie – to potężni, niewidzialni nasi krewni,
którzy są stale pogrążeni w adoracji Boga…

ks. Jan Twardowski

Etapy Objawienia

12 paź 2011
ks. Jan Ożóg SJ

Jeden z pierwszych Ojców Kościoła, święty Ireneusz z Lyonu, pisze przepięknie, że "Słowo Boże zamieszkało w człowieku i stało się synem człowieczym, by przyzwyczaić człowieka do objęcia Boga, a Boga do zamieszkiwania w człowieku – zgodnie z upodobaniem Ojca”1. Nie stało się to jednak od razu po grzechu pierworodnym, Bóg bowiem przez bardzo wiele stuleci przygotowywał ludzkość na przyjście swego Syna Jednorodzonego, który miał być obiecanym Mesjaszem, czyli Wybawicielem.

Okno do wieczności

03 paź 2011
ks. Aleksander Jacyniak SJ

jak okno jest Twoja ikona…
br. Tadeusz Ruciński

Na styku kultur

Chrześcijaństwo rodziło się na styku dwu kultur: hebrajskiej i helleńskiej. Prawie cały Stary Testament pisany był po hebrajsku, z wyjątkiem kilku ksiąg w języku greckim, w którym został napisany cały Nowy Testament. Najistotniejszym zmysłem dla Hebrajczyków był zmysł słuchu. Zdawali się oni mówić: nie jest najistotniejsze to, co widzisz, ale to, co słyszysz. Bóg jest niewidzialny, nie możesz Go zobaczyć. Przez cały Stary Testament przewija się wezwanie: Słuchaj Izraelu. To jest praprzykazanie, które stoi u podstaw wszystkich przykazań, bo jakże można spełniać je, nie trwając w postawie słuchania Pana, otwarcia na Jego Słowo? W komunikacji międzyludzkiej podstawową rzeczywistością bazującą na zmyśle słuchu jest słowo. Na płaszczyźnie relacji Bóg– człowiek najważniejsze jest Słowo Boże.

Katedra w Monreale

03 paź 2011
Jan Gać

Kościół katedralny Matki Boskiej w Monreale to szczególny i zachwycający przykład stylu arabsko-bizantyńsko-normandzkiego, dominującego w XII wieku w architekturze sycylijskich budowli.

Jestem dla Ciebie

23 wrz 2011
ks. Stanisław Łucarz SJ

Rzekł Mojżesz: Gdy [Izraelici] mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was. (Wj 3, 13-14)

Potrzeba przykładu

23 wrz 2011
Benedykt XVI

Podczas pielgrzymki w Chorwacji (4-5 VI 2011), Benedykt XVI nauczał o roli rodzin chrześcijańskich w obliczu szerzącego się w Europie zeświecczenia i nasilającego się rozpadu rodziny.

Kazanie to zwierciadło

23 wrz 2011
Św. Cezary z Arles

Kiedy to wam przypominamy, boimy się, żeby nie było takich, którzy by się bardziej na mnie gniewali, a nie raczej na siebie. Kazanie nasze to jakby zwierciadło podstawione wam, kochani, przed oczy, a więc, jak matrona wpatrująca się w lustro może na sobie poprawić to, co spostrzegła wykrzywione, a nie rozbija lustra, tak i każdy z was, ilekroć na jakimś kazaniu pozna swoją brzydotę, zgodnie ze sprawiedliwością, niech poprawi siebie raczej, niż by miał gniewać się na kazanie, jakby na lustro. Podobnie jak i ci, którzy doznali jakichś ran, dbają, raczej o wyleczenie swoich ran, niż o wybrzydzanie się na lekarstwa.

Bazylika Sacré-Coeur

23 wrz 2011
Jan Gać

Biała, lśniąca bazylika tak mocno kontrastuje z kolorami otoczenia, że nie sposób jej nie zauważyć…

Strony