Program całonocnej adoracji AM

03 Maj 2011
ks. Stanisław Groń SJ
 

Program obowiązuje w pierwsze piątki miesiąca w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przy ul. Kopernika 26

20:30
Rozpoczęcie adoracji: przywitanie uczestników i wystawienie Najświętszego Sakramentu,
Różaniec - część bolesna w duchu przebłagania

21:10
Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

22:00
Droga Krzyżowa

23:00
Msza święta wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa zakończona Aktem wynagrodzenia i hymnem Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci

24:00
Przerwa (na herbatę, kawę, spotkania, rozmowy)

1:00
Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec - część radosna lub światła i medytacja w ramach programu Wielkiej Nowenny Fatimskiej
Nabożeństwo ku czci Matki Bożej

2:10
Modlitwa wstawiennicza wiernych i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Rozpoczyna ją kapłan Koronką do Miłosierdzia Bożego, po niej uczestnicy czuwania podchodzą indywidualnie i klęcząc przed Najświętszym Sakramentem, w krótkich słowach zanoszą do Boga swoją prośbę albo wyrażają dziękczynienie za już otrzymane łaski. Wówczas wszyscy wierni przez śpiew włączają się w modlitwę wstawienniczą, odpowiednio dobranymi kanonami.
Gdy wypowiedziana została prośba, to wówczas użyty zostanie kanon błagalny np.: Twej miłości pewni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię lub O Panie, usłysz nas, Panie, wysłuchaj nas.
Przy dziękczynnej intencji wierni śpiewają np.: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o wszechmogący nasz Królu w niebie lub Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja i dobroć Jego wysławiajmy,
Alleluja! W tym czasie kapłan błogosławi modlącą się osobę Najświętszym Sakramentem.
Aby umożliwić jak największej liczbie osób wypowiedzenie intencji i otrzymanie błogosławieństwa, wierni proszeni są o zwięzłe formułowanie swojej prośby lub dziękczynienia.

3:00
Msza święta wotywna o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny

4:00
Różaniec - część chwalebna w duchu uwielbienia Trójcy Przenajświętszej

4:30
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

5:00
Zakończenie adoracji Apelem Jasnogórskim

 

Warto odwiedzić