Papieskie intencje ogólne na rok 2002

02 gru 2001
Redakcja
 

STYCZEŃ
Aby chrześcijanie jeszcze gorliwiej starali się głosić razem Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata.

LUTY
Aby szpitale katolickie wyróżniały się jako specjalistyczne ośrodki walki z chorobami oraz jako miejsca szczególnie sprzyjające głoszeniu Ewangelii życia i szacunku dla człowieka.

MARZEC
Za kościelne organizacje i zespoły prowadzące działalność socjalną, aby śmiało i konsekwentnie dawały świadectwo o Ewangelii miłości.    

KWIECIEŃ
Aby pośród wielorakich i gwałtownych przemian, dokonujących się we współczesnym świecie, należycie doceniano rolę rodziny i jej podstawowe powołanie jako kolebki życia oraz szkoły wiary i wartości.

MAJ
Aby chrześcijanie żyli zgodnie z wyznawaną wiarą i byli wiarygodnymi świadkami ewangelicznej nadziei.

CZERWIEC
Aby przywódcy i wyznawcy różnych religii współdziałali w budowaniu pokoju na świecie, poczynając od nawrócenia serc i braterskiego dialogu.

LIPIEC
Aby artyści gorliwie pomagali ludziom naszych czasów odkrywać w stworzeniu znaki opatrznościowej miłości Bożej.

SIERPIEŃ
Aby w świadomości ludzi i w światowej opinii publicznej wzrastał szacunek dla środowiska naturalnego - daru Bożego ofiarowanego całej ludzkiej rodzinie.    

WRZESIEŃ
Za dzieci i młodzież ze szkół katolickich, aby w procesie formacji spotykały mądrych i stanowczych wychowawców, którzy pomogą im zdobyć silną wiarę i nauczą postępować zgodnie z jej nakazami.

PAŹDZIERNIK
Aby katecheci, wspierani modlitwą i współpracą wspólnot parafialnych, przyczyniali się do postępu nowej ewangelizacji.

LISTOPAD
Za wdowców i wdowy, którzy często cierpią z powodu samotności, aby znajdowali pociechę i oparcie w chrześcijańskiej wspólnocie.

GRUDZIEŃ
Aby dzięki staraniom rodzin oraz właściwej polityce społecznej dzieci były wszędzie chronione przed wszelkimi formami przemocy.

 

Warto odwiedzić