Papieskie intencje misyjne na rok 2002

01 gru 2001
Redakcja
 

STYCZEŃ
Aby Kościoły partykularne potrafiły z nowym zapałem podjąć ewangelizację we wszystkich środowiskach pracy i życia.

LUTY
Aby społeczności chrześcijańskie Kambodży i Laosu coraz aktywniej wspierały powołania kapłańskie i zakonne.

MARZEC
Aby narody kontynentu afrykańskiego, przyjmując z otwartym sercem ewangeliczne orędzie prawdy i miłości, dążyły aktywnie do pojednania i solidarności.

KWIECIEŃ
Aby wspólnoty kościelne, umocnione heroicznym świadectwem męczenników naszej epoki, z nieustannie odnawianą odwagą głosiły Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

MAJ
Aby z pomocą Maryi, Dziewicy i Matki, w każdym kraju i w każdej kulturze było chronione i rozwijane rodzinne i społeczne powołanie kobiety.

CZERWIEC
Aby wierni świeccy na mocy swego chrztu starali się z wszystkich sił być solą ziemi i światłością świata w środowiskach swojej działalności.

LIPIEC
Aby chrześcijanom w Indiach nie zabraniano publicznego wyznawania wiary i swobodnego głoszenia Ewangelii.

SIERPIEŃ
Aby w rozległych dziedzinach nędzy na całym świecie działalność misjonarzy łagodziła cierpienia, które są owocem niesprawiedliwości, i sprzyjała integralnemu rozwojowi człowieka.

WRZESIEŃ
Aby Duch Święty, działając za pośrednictwem Kościoła i Wspólnot kościelnych, pomógł dwóm państwom półwyspu koreańskiego odkryć głębokie motywy pojednania.

PAŹDZIERNIK
Aby misjonarze, kapłani, zakonnicy i świeccy potrafili odważnie głosić miłość Chrystusa do ubogich.

LISTOPAD
Aby czynny współudział chrześcijan wspierał dzieło szerzenia Ewangelii za pomocą nowych środków społecznego przekazu.

GRUDZIEŃ
Aby świętowanie pamiątki narodzin Chrystusa Zbawiciela pomagało ludziom wszystkich kultur darzyć słabych i ubogich coraz większym szacunkiem.

 

Warto odwiedzić