Papieskie intencje misyjne na rok 2004

29 gru 2003
Redakcja
 

STYCZEŃ
Aby Kościoły misyjne prowadziły formację współpracowników duszpasterskich.

LUTY
Aby w Oceanii zatroszczono się o powołania kapłańskie i zakonne w służbie ewangelizacji w Kościołach lokalnych.

MARZEC
Aby w Afryce, dzięki wielorakości charyzmatów, pogłębiła się współpraca zgromadzeń misyjnych z Kościołami lokalnymi.

KWIECIEŃ
Aby posłanie "ad gentes" stało się we wspólnocie chrześcijańskiej przedmiotem refleksji oraz by pobudzało do zaangażowania.

MAJ
Aby dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Eucharystia była dla katolików sercem i duszą działalności misyjnej.

CZERWIEC
Aby w krajach azjatyckich wzrastało poszanowanie wolności religijnej - podstawowego prawa człowieka.

LIPIEC
Aby w młodych Kościołach słuchano głosu wiernych świeckich i by doceniano ich udział w ewangelizacji.

SIERPIEŃ
Aby wzrastało zaangażowanie, jedność i współpraca zgromadzeń działających na misjach.

WRZESIEŃ
Aby w Afryce pogłębiała się współpraca tych, którzy działają na rzecz wzrostu i rozwoju Wspólnot kościelnych.

PAŹDZIERNIK
Aby na kontynencie latynoamerykańskim wzrastała obecność katolików w życiu wspólnoty narodowej oraz w środkach społecznego przekazu.

LISTOPAD
Aby ci, którzy pełnią posługę misyjną, nie zapominali, że skuteczność ewangelizacji zależy od ich świętości i głębokiego zjednoczenia z Chrystusem.

GRUDZIEŃ
Aby Wcielenie Jezusa Chrystusa stanowiło wzór dla autentycznej inkulturacji Ewangelii.

 

Warto odwiedzić