Papieskie intencje ogólne na rok 2004

30 gru 2003
Redakcja
 

STYCZEŃ
Aby ludzie czuli się członkami jednej rodziny Bożej i by ustały pomiędzy nimi wojny, niesprawiedliwość i dyskryminacja.

LUTY
Aby pokojowe współżycie między chrześcijanami, żydami i muzułmanami w Ziemi Świętej stało się rzeczywistością.

MARZEC
Aby poszanowanie ziemi, kultury, tradycji i praw ludów tubylczych przyczyniło się do osiągnięcia harmonii pomiędzy nimi a ludnością, wśród której żyją.

KWIECIEŃ
Aby zabiegano o solidne przygotowanie kandydatów do święceń i o stałą formację diakonów i kapłanów.

MAJ
Aby rodzina, oparta na małżeństwie zawartym pomiędzy mężczyzną i kobietą, była uznawana za podstawową komórkę społeczeństwa.

CZERWIEC
Aby chrześcijanie byli świadomi swej odpowiedzialności za świadectwo o miłości Boga do każdego człowieka i całej ludzkości.

LIPIEC
Aby ludziom korzystającym z wakacji, odpoczynek pomógł odnaleźć wewnętrzny ład w Bogu i by dopomógł im otworzyć się na bliźnich.

SIERPIEŃ
Aby Unia Europejska potrafiła czerpać inspirację z chrześcijańskiego dziedzictwa, stanowiącego istotną część jej historii i kultury.

WRZESIEŃ
Aby ludzie starsi byli uznawani za cenne źródło duchowego i ludzkiego wzrostu społeczeństwa.

PAŹDZIERNIK
Aby chrześcijanie byli gotowi do podjęcia dialogu z ludźmi należącymi do innych tradycji religijnych.

LISTOPAD
Aby chrześcijanie uświadamiali sobie, na czym polega ich osobiste powołanie w Kościele, by odpowiadali na Boże wezwanie i dążyli do świętości.

GRUDZIEŃ
Aby dzieci uważane były za cenny Boży dar, do którego należy odnosić się z szacunkiem, zrozumieniem i miłością.

 

Warto odwiedzić