Papieskie intencje misyjne na rok 2006

29 gru 2005
Redakcja
 

STYCZEŃ
Aby chrześcijanie potrafili odnosić się do migrantów z szacunkiem i miłością, rozpoznając w każdej osobie obraz Boga.

LUTY
Aby wierni świeccy w krajach misyjnych odczuwali potrzebę służenia własnemu krajowi również poprzez coraz większe zaangażowanie się w życie polityczne i społeczne.

MARZEC
Aby w całym Kościele wzrastała powszechna świadomość misyjna, która sprzyja współpracy i wymianie misjonarzy.

KWIECIEŃ
Aby Kościół w Chinach mógł wypełniać swą misję ewangelizacyjną, ciesząc się pokojem i wolnością.

MAJ
Aby kierujący instytucjami publicznymi w krajach misyjnych poprzez odpowiednie prawa wspierali i chronili życie ludzkie od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

CZERWIEC
Aby duszpasterze i wierni chrześcijańscy uznawali dialog międzyreligijny i inkulturację Ewangelii za codzienną służbę sprawie ewangelizacji narodów.

LIPIEC
Aby na terenach misyjnych różne grupy etniczne i religijne żyły w pokoju i by razem budowały społeczeństwo, kierujące się wartościami ludzkimi i duchowymi.

SIERPIEŃ
Aby chrześcijanie byli świadomi swego powołania misyjnego w każdym środowisku i we wszelkich okolicznościach.

WRZESIEŃ
Aby dla całego ludu Bożego na terenach misyjnych formacja stała miała priorytetowe znaczenie.

PAŹDZIERNIK
Aby dzięki obchodom Światowego Dnia Misyjnego ożywił się wszędzie duch zaangażowania i współpracy.

LISTOPAD
Aby dzięki połączonym wysiłkom ludzi wierzących i aktywnych członków społeczeństwa udało się usunąć nowe i stare przeszkody, uniemożliwiające rozwój kontynentu afrykańskiego.

GRUDZIEŃ
Aby misjonarze na całym świecie z radością i z entuzjazmem przeżywali swoje powołanie, wiernie naśladując Chrystusa.

 

Warto odwiedzić