Papieskie intencje misyjne na rok 2011

15 gru 2010
Redakcja
 

STYCZEŃ
Aby chrześcijanie osiągnęli pełną jedność, dając świadectwo rodzajowi ludzkiemu, że Bóg jest Ojcem wszystkich.

LUTY
Aby na terenach misyjnych, gdzie najpilniejszym zadaniem jest zwalczanie chorób, chrześcijanie dawali świadectwo, że Chrystus jest w cierpiących.

MARZEC
Aby Duch Święty dawał światło i siłę chrześcijanom prześladowanym bądź dyskryminowanym z powodu Ewangelii w licznych regionach świata.

KWIECIEŃ
Aby misjonarze, głosząc Ewangelię i dając świadectwo życia, potrafili nieść Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają.

MAJ
Aby Pan pozwolił Kościołowi w Chinach wytrwać w wierności Ewangelii i wzrastać w jedności.

CZERWIEC
Aby Duch Święty sprawił, by wiele osób poszło za głosem powołania misyjnego i było gotowych całkowicie poświęcić się szerzeniu Królestwa Bożego.

LIPIEC
Za zakonnice pracujące na terenach misyjnych, aby były świadkami ewangelicznej radości i żywym znakiem miłości Chrystusa.

SIERPIEŃ
Aby chrześcijanie Zachodu, otwierając się na działanie Ducha Świętego, odzyskali świeżość i entuzjazm swej wiary.

WRZESIEŃ
Aby wspólnoty chrześcijańskie, rozsiane na kontynencie azjatyckim, z zapałem głosiły Ewangelię i radością wiary dawały świadectwo o jej pięknie.

PAŹDZIERNIK
Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego przyczyniły się do wzrostu w Ludzie Bożym zapału ewangelizacyjnego i misyjnego przez modlitwę i pomoc materialną najuboższym Kościołom.

LISTOPAD
Aby kontynent afrykański znalazł w Chrystusie siłę, by wejść na drogę pojednania i sprawiedliwości, wskazaną przez II Synod Biskupów poświęcony Afryce.

GRUDZIEŃ
Aby dzieci i młodzież były zwiastunami Ewangelii, a w swej godności były zawsze szanowane i chronione przed wszelką przemocą i wyzyskiem.

 

Warto odwiedzić