Papieskie intencje misyjne na rok 2003

02 gru 2002
Redakcja
 

STYCZEŃ
Za wspólnoty chrześcijańskie w Chinach, aby posłuszne Bożemu słowu, umacniały wzajemne więzi i coraz owocniej ze sobą współpracowały w dziele głoszenia Dobrej Nowiny.

LUTY
Za Kościół w Malezji, Singapurze i Brunei, aby pozostając otwarty na dialog z wyznawcami innych religii, nie zaniedbywał powierzonej mu misji ewangelizacji.

MARZEC
Za Kościoły partykularne w Afryce, aby w obliczu trudnych sytuacji chwili obecnej dostrzegały konieczność odważnego i wiarygodnego głoszenia Ewangelii.

KWIECIEŃ
Za duchowieństwo i świeckich, zakonników i zakonnice, którzy pracują na terenach misyjnych, aby realizowali w swym życiu powszechne powołanie do świętości i odważnie o nim świadczyli.

MAJ
Za Kościoły partykularne w Azji, aby Duch Święty wzbudził w nich nowy zapał do ewangelizacji całego kontynentu.

CZERWIEC
Za chrześcijan w Indiach, należących do różnych tradycji, aby zechcieli złożyć świadectwo pełnej jedności i wspólnoty w jednym Duchu, który ich prowadzi.

LIPIEC
Za chorych w Afryce, ofiary AIDS i innych poważnych chorób, aby doświadczyli Bożego pocieszenia i miłości, dzięki posłudze lekarzy i tych, którzy z miłością ich pielęgnują.

SIERPIEŃ
Za katechetów w młodych Kościołach, aby wiernie świadczyli o swym przylgnięciu do Ewangelii.

WRZESIEŃ
Za wspólnoty chrześcijańskie w Azji Środkowej, które żyją pośród osób należących do innych tradycji religijnych, aby zaangażowały się w głoszenie dobrej nowiny o Królestwie, dając konkretne świadectwo swej wiary.

PAŹDZIERNIK
Za Kościół, aby - za Bożą przyczyną - nie zabrakło mu mądrych i świętych pasterzy, gotowych ponieść światło Ewangelii do najbardziej odległych zakątków ziemi.

LISTOPAD
Za Kościół w Ameryce, aby przeżywając II Amerykański Kongres Misyjny w Gwatemali, poczuł się przynaglony do coraz bardziej wielkodusznego zaangażowania w dzieło ewangelizacji, również poza swymi granicami.

GRUDZIEŃ
Za Kościół w krajach, w których wciąż jeszcze panuje reżim totalitarny, aby uznane zostało prawo Kościoła do realizowania w pełnej wolności jego duchowej misji.

 

Warto odwiedzić