Papieskie intencje misyjne na rok 2010

30 gru 2009
Redakcja
 

STYCZEŃ
Aby każdy wierzący w Chrystusa miał świadomość tego, że jedność chrześcijan to warunek skutecznego głoszenia Ewangelii.

LUTY
Aby Kościół, świadomy swej roli misyjnej, starał się wiernie naśladować Chrystusa i głosić Jego Ewangelię wszystkim narodom.

MARZEC
Aby Kościoły w Afryce były znakiem i narzędziem pojednania oraz znakiem sprawiedliwości we wszystkich regionach kontynentu.

KWIECIEŃ
Aby chrześcijanie, którzy są prześladowani z powodu Ewangelii, dzięki mocy Ducha Świętego wytrwali w dawaniu świadectwa o miłości Boga do całej ludzkości.

MAJ
Aby kapłani, osoby konsekrowane oraz zaangażowani w apostolat ludzie świeccy potrafili rozbudzać entuzjazm misyjny w powierzonych ich opiece wspólnotach.

CZERWIEC
Aby Kościoły w Azji, otoczone przez ludność niechrześcijańską, głosiły Ewangelię dając świadectwo radosnego trwania w wierności Chrystusowi.

LIPIEC
Aby chrześcijanie wszędzie, zwłaszcza w wielkich aglomeracjach, wnosili istotny wkład w szerzenie kultury, sprawiedliwości, solidarności i pokoju.

SIERPIEŃ
Aby Kościół był »domem« wszystkich i aby otwierał drzwi także tym, których dyskryminacja rasowa czy religijna, głód i wojny zmusiły do emigracji.

WRZESIEŃ
Aby dzięki otwarciu serc na miłość udało się położyć kres wojnom i konfliktom powodującym rozlew krwi

PAŹDZIERNIK
Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego przyczyniły się do zrozumienia, że głoszenie Chrystusa to niezbywalna posługa Kościoła, pełniona dla dobra ludzkości.

LISTOPAD
Aby Kościoły Ameryki Łacińskiej kontynuowały swą misję kontynentalną, wiążąc ją z powszechnym zadaniem misyjnym ludu Bożego.

GRUDZIEŃ
Aby wszystkie narody otworzyły drzwi Chrystusowi i Jego Ewangelii.

 

Warto odwiedzić