Papieskie intencje misyjne na rok 2009

29 gru 2008
Redakcja
 

STYCZEŃ
Aby wszystkie wyznania chrześcijańskie podjęły dzieło Nowej Ewangelizacji i aby wszyscy uczniowie Chrystusa, dążąc do jedności, byli wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

LUTY
Aby Kościół w Afryce skutecznie szerzył pojednanie, sprawiedliwość i pokój, zgodnie ze wskazaniami II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów.

MARZEC
Aby kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy w Chinach byli, zgodnie ze wskazaniami Benedykta XVI, znakiem, narzędziem jedności, komunii i pokoju.

KWIECIEŃ
Aby chrześcijanie, pracujący na terytoriach, gdzie ubodzy, kobiety i dzieci żyją w tragicznych warunkach, byli znakiem nadziei przez dawanie świadectwa Ewangelii i solidarność.

MAJ
Aby młode Kościoły katolickie, wdzięczne Bogu za dar wiary, były gotowe uczestniczyć w misji Kościoła i głosić Ewangelię na całym świecie.

CZERWIEC
Aby Kościoły partykularne, działające w regionach, gdzie panuje przemoc, były wspierane życzliwością i konkretną pomocą przez katolików z całego świata.

LIPIEC
Aby Kościół był zalążkiem i sercem pojednanej i tworzącej jedną rodzinę Bożą ludzkości, dzięki świadectwu wszystkich wiernych na całym świecie.

SIERPIEŃ
Aby w krajach, gdzie chrześcijanie są dyskryminowani i prześladowani, nie odmawiano im praw należnych każdemu człowiekowi, w tym prawa do wyznawania swojej wiary.

WRZESIEŃ
Aby chrześcijanie w Laosie, w Kambodży i Myanmarze wobec wielkich trudności, z jakimi się zmagają, nie przestawali głosić swym braciom Ewangelii, pokładając ufność w mocy Ducha Świętego.

PAŹDZIERNIK
Aby lud Boży, któremu Chrystus polecił iść i głosić Ewangelię całemu stworzeniu, czuł się odpowiedzialny za tę misję i uznał ją za najważniejszą posługę, wobec ludzkości.

LISTOPAD
Aby wierzący różnych religii jasno ukazywali, przez świadectwo życia i braterski dialog, że imię Boga jest zwiastunem pokoju.

GRUDZIEŃ
Aby w Boże Narodzenie narody ziemi uznały w Słowie wcielonym światłość oświecającą każdego człowieka, a kraje otworzyły drzwi Chrystusowi, Zbawicielowi świata.

 

Warto odwiedzić