Wyjaśnienie papieskich intencji AM - październik 2006

01 paź 2006
ks. Ryszard Machnik SJ
 

Ogólna na październik:

Aby wiara wszystkich ochrzczonych dojrzewała i wyrażała się w jasnych, konsekwentnych i odważnych decyzjach życiowych.

Trzeba być ślepym, żeby nie dostrzegać zagrożeń wynikających z coraz bardziej widocznego procesu zanikania wiary w Boga. Takim zagrożeniem jest relatywizowanie wartości. A przecież to na nich opiera się godność osoby ludzkiej - Bożego daru życia. 

Dzisiaj ludzie potrzebują Boga i Zbawiciela bardziej niż kiedykolwiek. 

Odpowiedź na najbardziej istotne i bolesne problemy współczesnego człowieka można znaleźć jedynie w świetle Osoby i nauki Jezusa Chrystusa. To Jego przez dwadzieścia stuleci chrześcijanie obierali za swego przewodnika i za swój wzorzec, to też decyzje, które podejmowali były „jasne, konsekwentne i odważne”. 

Ten, kto był chrześcijaninem, nieraz musiał liczyć się z prześladowaniem, a nawet być gotowym na śmierć. To bardzo jednoczyło wspólnotę wierzących w Chrystusa.

Spoczywa na nas odpowiedzialność za przekazanie świadectwa wiary innym.  Pamiętajmy o tych, którzy w nas tę wiarę wzbudzili. 

Chrześcijaństwo jest religią miłości. W naszym życiu ma się to przejawiać w tym, że z wdzięcznością i pokorą odnawiamy swą osobistą więź z Bogiem i że podejmujemy dzieła miłosierdzia. Pobożność mijałaby się z celem, gdyby wyrażała się jedynie w praktykach religijnych, gdyby nie miała wpływu na życie codzienne.

Trzeba gorąco prosić o dar Ducha Świętego, który doprowadzi nas do całej prawdy (por. J 16,3).A  jest nią Jezus, który mówi:: "Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem" (J 14,6). 

W modlitwie różańcowej kontemplujmy wraz z Maryją Osobę Jezusa Chrystusa. Prośmy gorąco o łaski potrzebne nam do świadczenia o naszej wierze na  co dzień. 

 

Misyjna na październik:

Aby dzięki obchodom Światowego Dnia Misyjnego ożywił się wszędzie duch zaangażowania i współpracy.

Światowe Dni Misyjne zapoczątkował Papież Pius XI w roku 1926. Mija  więc osiemdziesiąt lat od podjęcia tej refleksji na temat misyjnej działalności Kościoła i naszego w niej udziału. 

Światowe Dni Misyjne czy Niedziela Misyjna, są okazją do tego, by każdy chrześcijanin poczuł się odpowiedzialny za dawanie osobistego świadectwa wiary.

Bóg pragnie, abyśmy całkowicie zaufali Jego nieskończonej Miłości. Pamiętajmy, że "bez wiary nie można podobać się Bogu". Nie wolno wstydzić się Ewangelii. Trzeba odważnie wyznawać swą wiarę i współdziałać w trudzie „łowienia" ludzi dla Chrystusa i w ten sposób poszerzać przestrzeń zbawczego działania Boga. Jezus obiecał, że zawsze będzie z nami. Jest On obecny w Kościele - tak we wspólnocie wierzących, jak i w każdym swym uczniu.

Światowy Dzień Misyjny to czas odkrywania życia wiarą i włączenia się w dzieło głoszenia Ewangelii, tak by dotarła ona aż po krańce świata.

Oby pośród "najmniejszych braci" Chrystusa nie zabrakło tych, którzy łamią dla nich Chleb Życia i niosą im dar miłości, która nieustannie wypływa z przebitego Serca Zbawiciela.

Niech tegoroczne obchody Światowego Dnia Misyjnego będą dla nas zachętą do żarliwej i wytrwałej modlitwy za misje oraz o ducha „zaangażowania i współpracy” dla wszystkich ochrzczonych. Niech to zaangażowanie i ta współpraca wspiera Kościół w spełnianiu jego misji głoszenia Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym. W prefacji o Jezusie Chrystusie, Królu Wszechświata, kapłan śpiewa, że jest to „wieczne i powszechne królestwo, królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju". 

Powierzajmy Maryi - Królowej Misji, a zarazem Królowej Różańca świętego - tak upragniony przez Papieża dar „ożywienia ducha zaangażowania i współpracy” w ewangelizacyjnej działalności Kościoła.

 

Warto odwiedzić