Papieskie intencje ogólne na rok 2010

30 gru 2009
Redakcja
 

STYCZEŃ
Aby młodzież umiała korzystać ze środków społecznego przekazu, tak by pomagały jej one w rozwoju osobistym i w służbie na rzecz społeczeństwa.

LUTY
Aby ludzie nauki i kultury szczerze poszukiwali prawdy i tą drogą doszli do poznania jedynego, prawdziwego Boga.

MARZEC
Aby gospodarką światową zarządzano sprawiedliwie, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych narodów, zwłaszcza najuboższych.

KWIECIEŃ
Aby odpowiedzią na zakusy fundamentalizmu i ekstremizmu były szacunek, tolerancja i dialog między wierzącymi.

MAJ
Aby położono kres niegodziwemu handlowi ludźmi, którego ofiarą padają miliony kobiet oraz dzieci.

CZERWIEC
Aby wszystkie instytucje krajowe i międzynarodowe zapewniały życiu ludzkiemu szacunek, od jego poczęcia do naturalnej śmierci.

LIPIEC
Aby we wszystkich krajach wybory władz odbywały się zgodnie z zasadami sprawiedliwości, jawności i uczciwości.

SIERPIEŃ
Aby bezrobotni, bezdomni i wszyscy potrzebujący znajdowali zrozumienie i konkretną pomoc.

WRZESIEŃ
Aby także w mniej rozwiniętych regionach świata głoszone Słowo Bożego odnowiło serca ludzi i zachęciło ich do uczestniczenia w procesie rozwoju społecznego.

PAŹDZIERNIK
Aby dzięki światłu Ewangelii w uniwersytetach katolickich można było doświadczać harmonijnego połączenia wiary i rozumu.

LISTOPAD
Aby dzięki wspólnotom chrześcijańskim ofiary narkomanii i innych form uzależnienia znalazły w Zbawicielu siłę do radykalnej odmiany życia.

GRUDZIEŃ
Aby doświadczanie cierpienia pomagało nam zrozumieć osoby samotne, chore i starsze, których udziałem jest niedostatek i ból, oraz by pobudzało nas do wychodzenia naprzeciw ich potrzebom.

 

Warto odwiedzić