Jedność w różnorodności - 26 V 2013

23 Maj 2013
ks. Stanisław Groń SJ
 

Uroczystość Trójcy Świętej
Ewangelia: J 16, 12-15

Miłosne współistnienie Osób Boskich to Trójca Święta. Wiarę w jednego Boga w trzech osobach objawił nam Jezus. Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą tak, że jedna nie jest drugą.

Nie różnią się naturą, przymiotami i działaniem, które jest wspólne. Różnią się jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, źródłem pochodzenia Ducha Świętego jest wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą Osobę wyróżnia ojcostwo, drugą synostwo, a trzecią pochodzenie od Ojca i Syna.

Jezus w mowie pożegnalnej wyjaśnił, w jaki sposób Duch Boży jako Duch Prawdy zastąpi Syna Bożego. Uczniowie napełnieni Duchem Świętym dopiero będą w stanie to zrozumieć. Duch Prawdy nie jest źródłem nowego czy odmiennego objawienia; to kontynuacja nauczania Jezusa. On nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy. Syn Boży mówił to, co słyszał od Ojca, a teraz Duch Prawdy będzie przewodnikiem i nauczycielem w drodze do Ojca. Wprowadzi uczniów Jezusa w całą prawdę i zostanie posłany, aby prawda obecna w Chrystusie nie została pomniejszona, lecz pozostała pełna. On też ujawni rzeczy przyszłe, czyli wyjaśni nadchodzące wydarzenia. Wtedy uczniowie zrozumieją skutki śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Duch Prawdy otoczy chwałą Syna Bożego, tj. uwielbi Go i odzieje w majestat. Wierzący – gdy Jezusa nie będzie już na ziemi – zostaną przekonani przez Ducha Prawdy, że Jezus to Syn Boży. Oni też uwielbią Go i będą Jego uczniami.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Stanisław Groń SJ

Warto odwiedzić