Rok 2016

 

Zwycięska strategia - 16 X 2016

15 paź 2016
ks. Stanisław Biel SJ

29. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Łk 18, 1-8

Przypowieść o ubogiej wdowie przedstawia dwie przeciwstawne postacie. Pierwszą jest niesprawiedliwy sędzia, ateista, nieliczący się z Bogiem ani z ludźmi.

Być wdzięcznym - 9 X 2016

08 paź 2016
ks. Artur Wenner SJ

28. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Łk 17, 11-19

Wszyscy trędowaci nie tylko cierpieli z powodu choroby, która oszpeciła ich ciało, ale także z powodu wykluczenia ze społeczności i życia na uboczu, poza ludzką wspólnotą, bez kontaktu z bliskimi.

Czym jest wiara? - 2 X 2016

01 paź 2016
ks. Bogdan Długosz SJ

27. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Łk 17, 5-10

Gdy chorzy i potrzebujący prosili Jezusa o cud zdrowia czy przemiany, to bardzo często na ustach Mistrza pojawiało się pytanie o wiarę. Jezus podkreślał jej potrzebę, czasami był zachwycony jej wielkością u spotkanych ludzi.

Zaniedbane dobro - 25 IX 2016

20 wrz 2016
ks. Stanisław Groń SJ

26. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Łk 16, 19-31

Nie znamy imienia bogacza, ale Ewangelista dobrze naszkicował jego sytuację życiową. Ubierał się kosztownie, jadł wyśmienicie, nie pracował, prowadził wystawne życie, bawiąc się codziennie w pałacu i cieszył się też dobrym zdrowiem.

Błogosławione malwersacje - 18 IX 2016

16 wrz 2016
ks. Stanisław Biel SJ

25. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Łk 16, 1-13

Przypowieść o zarządcy zawiera pewien paradoks. Jezus stwierdza, że synowie tego świata są roztropniejsi od synów światłości.

Zagubiona owca - 11 IX 2016

10 wrz 2016
ks. Artur Wenner SJ

24. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Łk 15, 1-32

Spośród trzech przypowieści Jezusa o miłosiernym Bogu zatrzymajmy się na tej, która przedstawia obraz dobrego pasterza. Mając wiele owiec, pasterz mógłby sobie pozwolić na stratę jednej.

Wytrwałość i realizm - 4 IX 2016

03 wrz 2016
ks. Bogdan Długosz SJ

23. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Łk 14, 25-33

Ewangelia ta wydaje się ostra i bardzo zdecydowana, niepasująca do obrazu Jezusa, miłosiernego i pochylającego się nad potrzebującymi. W pierwszym odruchu chcielibyśmy ją złagodzić, aby „osłodzić” trochę brzmienie i wydźwięk tego słowa.

Jezusowa przestroga - 28 VIII 2016

28 sie 2016
ks. Stanisław Groń SJ

22. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Łk 14, 1.7-14

Ciasne drzwi - 21 VIII 2016

21 sie 2016
ks. Stanisław Biel SJ

21. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Łk 12, 22-30

Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się od krytyki niezdrowej ciekawości. Ktoś zadaje Jezusowi pytanie, czy tylko nieliczni będą zbawieni. A zarazem (w podtekście), czy liczni będą potępieni. Jezus w odpowiedzi przenosi uwagę z innych na siebie. Posługuje się metaforą ciasnych drzwi. Do królestwa Bożego wchodzi się przez ciasne drzwi.

Jedz sam owoce - 14 VIII 2016

13 sie 2016
ks. Artur Wenner SJ

20. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Łk 12, 49-53

Trzy obrazy użyte przez Jezusa: ognia, chrztu i rozłamu są obrazami dynamicznymi, które przeciwstawiają się zastojowi, bylejakości i świętemu spokojowi. Ewangelia, którą Jezus głosił, nie znosi połowiczności. Ona wymaga od każdego zajęcia stanowiska, wymaga jasnego opowiedzenia się. Pan mówi w Apokalipsie: znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś...

Strony