Zaniedbane dobro - 25 IX 2016

20 wrz 2016
ks. Stanisław Groń SJ
 

26. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Łk 16, 19-31

Nie znamy imienia bogacza, ale Ewangelista dobrze naszkicował jego sytuację życiową. Ubierał się kosztownie, jadł wyśmienicie, nie pracował, prowadził wystawne życie, bawiąc się codziennie w pałacu i cieszył się też dobrym zdrowiem.

On zamknął swe serce na potrzeby bliźniego! Nie wyglądał za próg swego dworu, a bogactwo wzięło go już w swe posiadanie. U bramy jego pałacu leżał żebrak Łazarz, co po hebrajsku znaczy: Bóg jest moją pomocą. Był to człowiek chory, pokryty wrzodami, bezradny, skazany na to, co dadzą mu inni. Głodny pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nie narzekał, znosił z pokorą swój los, nie buntował się przeciw bogaczowi! Codziennie cierpiał nędzę materialną. Był bezsilny, nie odganiał nawet psów liżących jego wrzody. Jakże realistycznie Ewangelista opisał sytuację obydwu ludzi: bogacza wciąż ucztującego i Łazarza cierpiącego nędzę, niemającego nawet komu opowiedzieć o swych troskach. Zastanów się, jak bogacz mógł żyć w takim przekonaniu, że ułożył swoje życie poprawnie? Złoto, purpura i pochlebcy pomogli mu w takiej nieludzkiej postawie niezauważania bliźniego.

Po śmierci obydwu sytuacja uległa zmianie. Łazarz znalazł się w miejscu oczekiwania na zmartwychwstanie ciała i zajął tam honorowe miejsce przy boku Abrahama, a bogacz wpadł w płomienie gehenny. Znamienne jest określenie: za życia otrzymałeś swoje dobra, czyli to wszystko, co uważałeś za cel i ideał życia, już otrzymałeś! Dla Łazarza niedola skończyła się. On przebywa w chwale, a bogacz przeżywa męki. Grzech bogacza polegał na tym, że nigdy nie zauważył chorego żebraka, egoistycznie rozkoszując się swoim dostatkiem. Widok głodnego i cierpiącego człowieka nie wzbudził w nim żadnego uczucia miłości i litości. Nie zachęcił do okazania mu dobroci, pomocy i troski. Brak dobrego uczynku, a nie jakiś zły uczynek zaprowadził bogacza do piekła! Grzechy zaniedbanego dobra nie są małymi grzechami. Dziś tak wielu ludzi żyje w biedzie duchowej i materialnej. Pomagaj bliźnim, czyń dobro!

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Biel SJ
MAGIS 2016 team
o. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Robert Janusz SJ, ks. Józef Polak SJ
ks. Stanisław Groń SJ

Warto odwiedzić