Rok 2022

 

Trzeba się wytrwale modlić - 16 X 2022

16 paź 2022
ks. Stanisław Groń SJ

29. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 18, 1-8.

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o związku, jaki zachodzi pomiędzy wytrwałą modlitwą a Bożą odpowiedzią. Usilna modlitwa wskazuje, że nam zależy na jej wysłuchaniu.

Uzdrowienie budzące wdzięczność serca - 9 X 2022

07 paź 2022
ks. Tadeusz Hajduk SJ

28. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 17, 11-19

Podczas swojej podróży do Jerozolimy na granicy Galilei z niegościnną Samarią spotyka Jezus grupę dziesięciu trędowatych, zarówno Galilejczyków, jak i Samarytan.

Gdybyście mieli wiarę - 2 X 2022

01 paź 2022
ks. Stanisław Łucarz SJ

27. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 17, 5-10

Prośba Apostołów o przymnożenie im wiary ma swój bardzo konkretny kontekst, który pominięty jest w niedzielnym czytaniu tego fragmentu Łukaszowej Ewangelii.

Kropla i okruch - 25 IX 2022

21 wrz 2022
ks. Robert Więcek SJ

26. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 16, 19-31

Jaką moc ma jedna kropla wody? …niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu.

Obrotny rządca - 18 IX 2022

14 wrz 2022
ks. Stanisław Groń SJ

25. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 16, 1-13

Przypowieść o nieuczciwym zarządcy, którą Jezus skierował do uczniów, zaskakuje nas i może bulwersować, bo zupełnie nie odpowiada naszym wyobrażeniom o uczciwości.

Miłosierdzie Boga wobec człowieka nie ma granic - 11 IX 2022

11 wrz 2022
ks. Tadeusz Hajduk SJ

24. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 15, 1-32

Jezus wzbudza zainteresowanie ludzi, i to zarówno tych „z marginesu”, jak i tych z elity religijnej. Jednak motywacje ich przychodzenia do Niego są z zasady bardzo odmienne.

Aby być uczniem Jezusa - 4 IX 2022

04 wrz 2022
ks. Stanisław Łucarz SJ

23. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 14, 25-33

Jezus idzie zdecydowanie w kierunku Jerozolimy, gdzie ma się dokonać Jego Pascha – męka, śmierć i zmartwychwstanie, i widzi wielkie tłumy, które ciągną za Nim.

Na właściwym miejscu we właściwym czasie - 28 VIII 2022

28 sie 2022
ks. Robert Więcek SJ

22. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 14, 1.7-14

Wykonane „ustąp miejsca” sprawia, że robi się miejsce. Takie to proste.

Ciasna brama - 21 VIII 2022

21 sie 2022
ks. Stanisław Groń SJ

21. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 13, 22-30

W drodze do Jerozolimy Jezus przemierzał miasta i wsie Palestyny. W świętym mieście miała się dopełnić tajemnica zbawienia przez krzyż i zmartwychwstanie.

Chrzest Duchem Świętym i ogniem - 14 VIII 2022

13 sie 2022
ks. Tadeusz Hajduk SJ

20. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 12, 49-53

Jan Chrzciciel zapowiadając przyjście Jezusa mówił, że będzie On chrzcił Duchem Świętym i ogniem, który spali plewy (por. Mat 3, 12n).

Strony