Rok 2023

 

Poruszenie Boga - 26 III 2023

26 mar 2023
ks. Robert Więcek SJ

5. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia według św. Jana 11, 1-45

Iluż to chorych jest pośród nas? Walczymy ze śmiertelną chorobą na poziomie domu rodzinnego i na poziomie świata. W jakiś nikomu nieznany sposób to właśnie choroba sprawiła, że siedzimy w domach. Betania jest domem. Łazarz, Maria i Marta to rodzina.

Jezus Światłością świata - 19 III 2023

17 mar 2023
ks. Stanisław Groń SJ

4. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia według św. Jana 9, 1-41

Święty Jan Ewangelista napisał we wprowadzeniu do swej Ewangelii: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo i dodał: w Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Jezus – Słowo Wcielone, Syn Boży i Człowieczy – objawił siebie jako życie w rozdziałach od 5 do 8, a w rozdziale 9 tejże Ewangelii – jako światło.

Oddawać Bogu cześć w Duchu i prawdzie - 12 III 2023

07 mar 2023
ks. Tadeusz Hajduk SJ

3. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia według św. Jana 4, 5-42

Kiedy Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego Sychar w pobliżu pola, które niegdyś patriarcha Jakub dał swemu synowi Józefowi, zmęczony drogą siedział przy studni zbudowanej na źródle Jakuba.

Środki do odnowienia relacji z Bogiem - 5 III 2023

05 mar 2023
ks. Stanisław Łucarz SJ

2. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia według św. Mateusza 17, 1-9

Na początku Wielkiego Postu – w środę popielcową – Słowo Boże zachęca nas do pełnienia uczynków, które nazywamy uczynkami pobożnymi, do jałmużny, modlitwy i postu.

Słowem na podszept - 26 II 2023

26 lut 2023
ks. Robert Więcek SJ

1. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia według św. Mateusza 4, 1-11

Niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy (por. Rdz 3).

A Ja wam mówię: nie zwalczajcie zła złem - 19 II 2023

19 lut 2023
ks. Stanisław Groń SJ

7. Niedziela Zwykła;
Ewangelia według św. Mateusza 5, 38-48

Prawo odwetu: Oko za oko, ząb za ząb znane było już w starożytności (Rdz 9, 6; Wj 21, 24; Kpł 24, 20). Zasada ta nie rozwiązywała jednak problemu zła, ale je ograniczała jako środek odstraszający złoczyńcę i wykluczała dziką wendetę.

Słyszeliście, że powiedziano … a Ja wam powiadam - 12 II 2023

12 lut 2023
ks. Tadeusz Hajduk SJ

6. Niedziela Zwykła;
Ewangelia według św. Mateusza 5, 17-37

W Kazaniu na Górze Jezus chce ukształtować duchowość swoich uczniów. Otoczony uczniami stara się im przekazać to wszystko, co w Jego nauczaniu jest najważniejsze.

Misja uczniów Jezusa - 5 II 2023

05 lut 2023
ks. Stanisław Łucarz SJ

5. Niedziela Zwykła;
Ewangelia według św. Mateusza 5, 13-16

W poprzednią niedzielę Kościół dał nam jako Ewangelię początek Kazania na Górze, a jest nim dobrze nam znanych osiem błogosławieństw.

Błogosławieństwa - 29 I 2023

29 sty 2023
ks. Bogdan Długosz SJ

4. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Mateusza 5, 1-12a

Błogosławieństwa to coś, co przenosi osobę na nową, „wyższą” płaszczyznę. Jezus już nie mówi tylko o 10 przykazaniach, które zostały ofiarowane Narodowi Wybranemu na Górze Synaj, ale wskazuje coś zdecydowanie głębszego.

Moc słowa Bożego w codzienności - 22 I 2023

22 sty 2023
ks. Robert Więcek SJ

3. Niedziela Zwykła;
Ewangelia według św. Mateusza 4, 12-23

Cóż popchnąć nas może ku podjęciu decyzji i wcieleniu jej w życie? Zachęta drugiego? Odkrycie czegoś? Nieszczęście? Zagrożenie?

Strony