Ewangelia niedzielna

 

Pojednanie i dar pokoju - 9 VI 2019

09 cze 2019
ks. Stanisław Groń SJ

Zesłanie Ducha Świętego;
Ewangelia według św. Jana 20, 19-23

Scena ze Zmartwychwstałym Chrystusem przychodzącym do uczniów w Wieczerniku miała miejsce po zachodzie słońca, wieczorem.

Niebo we mnie - 2 VI 2019

01 cze 2019
ks. Stanisław Biel SJ

Wniebowstąpienie Pańskie;
Ewangelia według św. Łukasza 24, 46-53

Święto Wniebowstąpienia tchnie radością połączoną z nostalgią. W liturgii przeżywamy fakt odejścia Jezusa z ziemi i powrotu do Ojca.

Konieczność relacji z Jezusem - 26 V 2019

25 Maj 2019
ks. Stanisław Łucarz SJ

6. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 14, 23-29

Ewangelia niedzieli bezpośrednio poprzedzającej Wniebowstąpienie Pańskie zaczyna się od tajemniczego stwierdzenia Pana Jezusa: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.

Nowe – Stare - 19 V 2019

19 Maj 2019
ks. Bogdan Długosz SJ

5. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 13, 31-35

W mowie pożegnalnej, w obliczu spisku, zdrady, ciemności Jezus nie koncentruje się na sobie, ale patrzy w przyszłość i pozostawia swoim przyjaciołom przykazanie miłości - jasny drogowskaz.

Dobry Pasterz - 12 V 2019

10 Maj 2019
ks. Stanisław Groń SJ

4. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 10, 27-30

Najstarsze obrazy z rzymskich katakumb przedstawiają Jezusa jako Dobrego Pasterza.

Jezus Pocieszyciel - 5 V 2019

03 Maj 2019
ks. Stanisław Biel SJ

3. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia według św. Jana 21, 1-19

Dzisiejsza Ewangelia jest wielkim pocieszeniem; pocieszeniem Jezusa zmartwychwstałego skierowanym do Apostołów i do nas.

Istota miłosierdzia - 28 IV 2019

27 kwi 2019
ks. Stanisław Łucarz SJ

2. Niedziela Wielkanocna – Uroczystość Bożego Miłosierdzia;
Ewangelia według św. Jana 20, 19-31

Ukoronowaniem oktawy Zmartwychwstania Pańskiego jest święto Bożego Miłosierdzia, ustanowione przez św. Jana Pawła II w pamiętnym dniu 30 kwietnia 2000 roku, kiedy to kanonizował on św. Siostrę Faustynę.

Serce rozpoznaje i zwycięża! - 21 IV 2019

21 kwi 2019
ks. Bogdan Długosz SJ

Zmartwychwstanie Pańskie
Ewangelia według św. Jana 20, 1-9

Maria Magdalena idzie do grobu wczesnym rankiem.

Dramat męki Jezusa - 14 IV 2019

13 kwi 2019
ks. Stanisław Groń SJ

Niedziela Palmowa;
Ewangelia według św. Łukasza 22, 14 – 23, 56

Liturgia Niedzieli Palmowej zaprasza nas do wgłębienia się w misterium, czyli w tajemnicę naszego odkupienia. Jezus zostanie upokorzony, tak że będzie mógł wołać za psalmistą: Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu (Ps 22, 7).

Nędza i miłosierdzie - 7 IV 2019

07 kwi 2019
ks. Stanisław Biel SJ

5. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia według św. Jana 8, 1-11

Na kilka dni przed śmiercią Jezus musi ponownie zmierzyć się z ludzką obłudą i hipokryzją.

Strony