Św. Klaudiusz de la Colombière - pieśń

13 lut 2012
Stanisław Ziemiański SJ
 

1.
Święty Klaudiuszu de la Colombière,
Tyś był Bożego Serca apostołem.
Do Ciebie płyną modły nasze szczere,
Gdy dziś Cię czcimy wraz z całym Kościołem.

Refren
Wielki przed Bogiem swymi zasługami,
Święty Klaudiuszu, wstawiaj się za nami!

2.
Dzielnie wspierałeś świętą Małgorzatę,
Co powiernicą była Chrystusową.
Dziś się zachwycasz Bożym majestatem,
Zbierając plonów twych dojrzały owoc.

3.
Ty coś tak blisko Serca Najświetszego,
Wybłagaj dla nas łask obfitych zdroje,
Niechaj to Serce pośród świata tego
Wzmocni miłością królowanie swoje!

 

Warto odwiedzić