Modlitwa

 

Moje serce - 2 IX 2012

31 sie 2012
ks. Bogdan Długosz SJ

22. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23

Św. Marek ewangelista w poprzedzającym fragmencie opisuje pierwsze rozmnożenie chleba. Niewątpliwie musiało to być dla wszystkich ważne i dające do myślenia wydarzenie.

Wina nie mają - 26 VIII 2012

23 sie 2012
ks. Tadeusz Hajduk SJ

21. Niedziela zwykła

Ewangelia: J 6, 54. 60-69

W Kanie Galilejskiej spotykamy małą wspólnotę pierwszych uczniów zgromadzonych wokół Jezusa. Jest to początek tworzenia wspólnoty z osób, które już wcześniej się znały, których łączyły więzi rodzinne lub przyjacielskie.

Błogosławiony Janie Beyzymie, przyozdobiony cnotami

17 sie 2012
Stanisław Ziemiański SJ

1.
Błogosławiony Janie Beyzymie,
Przyozdobiony cnotami,
Dziś kościół polski sławi twe imię,
Módl się do Boga za nami!

Błogosławiony Janie Beyzymie, świetlanyś przykład

17 sie 2012
Stanisław Ziemiański SJ

1.
Błogosławiony Janie Beyzymie,
Świetlanyś przykład zostawił nam,
Przez trudy życia, wiary olbrzymie,
Toruj nam drogę do niebios bram,

Pokarm na drogę - 19 VIII 2012

16 sie 2012
ks. Stanisław Biel SJ

20. Niedziela zwykła

Ewangelia: J 6, 51-58

Jezus umierając, sam stał się pokarmem dla żyjących. Jest Chlebem Życia, który karmi w drodze do Ojca i zaspokaja najgłębsze duchowe głody. W czasie każdej Eucharystii na nowo wydaje się z miłości. Wyraża to symbolicznie gest przełamania chleba.

O zdrowie matki, dziecka i o szczęśliwy poród

09 sie 2012
ks. Stanisław Groń SJ

Św. Ojcze Ignacy z Loyoli,
Ciebie Bóg wybrał,
abyś był patronem rodzących matek.

Przyjść do Jezusa - 12 VIII 2012

09 sie 2012
ks. Artur Wenner SJ

19. Niedziela zwykła 

Ewangelia: J 6, 41-51

Mowa eucharystyczna, którą Pan Jezus wygłasza w synagodze w Kafarnaum, ujawnia różnorakie ludzkie opory i trudności w przyjęciu nie tylko Mistrza z Nazaretu, ale także Boga Ojca, który posłał swego Syna na świat, aby go zbawić. Żydzi szemrali przeciw Niemu. Przypomina to sytuację Izraela, który szemrał przeciw Bogu podczas wędrówki przez pustynię do Ziemi obiecanej.

Co jest twoją tajemnicą?

03 sie 2012
ks. Jacek Poznański SJ

Media, mówiąc o Kościele, zazwyczaj promują wizję tajemniczej instytucji, nietransparentnej, pokrętnej, ciemnej machiny. Ta wizja trafia na podatny grunt, ponieważ dla zwykłych ludzi środowisko duchownych to inny świat. Sekrety Watykańskich Archiwów i biskupich kurii czy archiwalia zakonne rozpalają wyobraźnię niejednego autora powieści sensacyjnych, a także tych, którzy je czytają.

Boży ład

03 sie 2012
św. Atanazy

Nic nie istnieje ani nie powstaje, co nie istniałoby ani zostało dokonane w Słowie i przez Słowo, jak to naucza święty Jan: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nie stało się nic.

Brak jest łaską - 5 VIII 2012

03 sie 2012
ks. Bogdan Długosz SJ

18. Niedziela zwykła

Ewangelia: J 6, 24-35

Zdajemy sobie sprawę, że bliżej nam do tego co widzialne, policzalne, co można dotknąć czy w jakiś sposób doświadczyć którymś z naszych zmysłów.

Strony