Modlitwa

 

Przyjść do Jezusa - 12 VIII 2012

09 sie 2012
ks. Artur Wenner SJ

19. Niedziela zwykła 

Ewangelia: J 6, 41-51

Mowa eucharystyczna, którą Pan Jezus wygłasza w synagodze w Kafarnaum, ujawnia różnorakie ludzkie opory i trudności w przyjęciu nie tylko Mistrza z Nazaretu, ale także Boga Ojca, który posłał swego Syna na świat, aby go zbawić. Żydzi szemrali przeciw Niemu. Przypomina to sytuację Izraela, który szemrał przeciw Bogu podczas wędrówki przez pustynię do Ziemi obiecanej.

Co jest twoją tajemnicą?

03 sie 2012
ks. Jacek Poznański SJ

Media, mówiąc o Kościele, zazwyczaj promują wizję tajemniczej instytucji, nietransparentnej, pokrętnej, ciemnej machiny. Ta wizja trafia na podatny grunt, ponieważ dla zwykłych ludzi środowisko duchownych to inny świat. Sekrety Watykańskich Archiwów i biskupich kurii czy archiwalia zakonne rozpalają wyobraźnię niejednego autora powieści sensacyjnych, a także tych, którzy je czytają.

Boży ład

03 sie 2012
św. Atanazy

Nic nie istnieje ani nie powstaje, co nie istniałoby ani zostało dokonane w Słowie i przez Słowo, jak to naucza święty Jan: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nie stało się nic.

Brak jest łaską - 5 VIII 2012

03 sie 2012
ks. Bogdan Długosz SJ

18. Niedziela zwykła

Ewangelia: J 6, 24-35

Zdajemy sobie sprawę, że bliżej nam do tego co widzialne, policzalne, co można dotknąć czy w jakiś sposób doświadczyć którymś z naszych zmysłów.

Znak chleba - 29 VII 2012

24 lip 2012
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

17. Niedziela zwykła

Ewangelia: J 6, 1-15

Do każdego z nas przemawiają znaki. Znakiem jest słowo, znakiem może być czyn. Jezus nauczając, naraża się na zarzut gołosłowności lub nawet kłamstwa. Potrzeba również czynu, który da świadectwo. Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie (J 8, 25).

Miejsce odpoczynku i refleksji - 22 VII 2012

21 lip 2012
ks. Tadeusz Hajduk SJ

16. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 6, 30-34

Wywoławszy zgorszenie ludzi w Nazarecie, Jezus opuszcza swoje rodzinne miasto i wyrusza w kolejną wędrówkę po miastach i wsiach. W czasie tej wędrówki dwunastu apostołów podejmuje misję, naśladując swego Mistrza, który ich wysłał, udzielając nie tylko wskazówek, ale i dając moc, by czynili takie znaki, jakie On czynił. Wypełnia się więc to, co zostało zapowiedziane o nich podczas ich wyboru, gdy Jezus ich ustanowił, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

Przyroda, mistrzyni kontemplacji

10 lip 2012
ks. Jacek Poznański SJ

Niebiosa głoszą chwałę Boga…

Letnie miesiące spontanicznie kojarzymy z wypoczynkiem, z wyjazdami, podróżami, wyprawami. Szczególnie mocno odzywa się tęsknota za odprężeniem na łonie przyrody – gdzieś nad morzem, jeziorami, rzekami, na górskich szlakach lub w leśnym zakątku. Przyroda nas wabi swoim spokojem, naturalnością, dalą.

Wysłannicy pokoju - 15 VII 2012

10 lip 2012
ks. Stanisław Biel SJ

15. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 6, 7-13

Jezus, wysyłając uczniów na misje, wyposaża ich w moc uzdrawiania i pokonywania demonów, zła. Posłannictwo czynu i służby uwierzytelnia słowa uczniów. Wskazuje także na styl, jaki ma ich cechować. Jest nim pokój, prostota, ubóstwo, pokora, wewnętrzna wolność. Uczniowie winni swoim słowem i życiem głosić ducha Ewangelii: przebaczenie, miłosierdzie, pojednanie, pokój, współczucie Boga dla człowieka, zwycięstwo dobra nad złem.

Swoi Go nie przyjęli - 8 VII 2012

04 lip 2012
ks. Artur Wenner SJ

14. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 6, 1-6

Po rozpoczęciu działalności publicznej, której towarzyszyły znaki i cuda, Pan Jezus doznaje niepowodzenia w swojej rodzinnej miejscowości, w Nazarecie. Spotyka się z powątpiewaniem i niedowiarstwem. Pierwszym powodem dystansu wobec Jezusa, a potem odrzucenia Go, jest "zgorszenie Wcieleniem".

Bóg Synaju

28 cze 2012
ks. Stanisław Łucarz SJ

Cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka. I mówili do Mojżesza: „Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli!”.  Wj 20, 18-19

Strony