Nauczyciel - 31 V 2015

30 Maj 2015
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
 

Uroczystość Najświętszej Trójcy;
Ewangelia: Mt 28, 16-20

Ostatnia scena Ewangelii według św. Mateusza: uczniowie oddają pokłon Jezusowi, On żegna się z nimi. Powściągliwy w gestach wielką wagę przywiązuje do słów: Przemówił tymi słowami… Przyznaje, że jest Panem całego stworzenia, rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Posyła uczniów, aby nauczali wszystkich, a bardziej dosłownie czynili ich uczniami. Zostanie uczniem nie oznacza jeszcze osiągnięcia doskonałości, przejścia całej drogi, lecz jedynie wejście na nią.

Przyjęcie chrztu jest więc początkiem. Z tego powodu niezrozumiałe jest odkładanie go do wieku dorosłego. Analogicznie należałoby odłożyć rozpoczęcie edukacji szkolnej do tego wieku. Uczenie polega na tym, że ktoś inny jest przewodnikiem i bierze odpowiedzialność za kształcenie. Apostołowie mają czuć się odpowiedzialni za przekazywanie wiary w Trójcę Świętą tym, którzy jej nie mają. Mają uczyć wszystkiego, co otrzymali od Jezusa. Nie mogą swobodnie wybierać, co im odpowiada, a co nie. Są depozytariuszami wiary, stoją na straży przekazywania w pełni nauczania Jezusa.

Nauczanie jest niekończącym się procesem, tak jak i przyjmowanie tej nauki. Rozważmy, czy chcemy się uczyć, poznawać prawdy wiary, a przede wszystkim uczyć się konsekwentnie stosować je w swoim życiu? Bycie uczniem to postawa ciągłej gotowości na odkrycie czegoś nowego, co chcę uczynić moim, zintegrować w sobie z tym, co już tam jest. Nie czyni postępów uczeń, który już się nasycił i twierdzi, że więcej nie potrzebuje. Właściwie przestaje wtedy być uczniem, odchodzi ze szkoły. Uczniowie Jezusa zawsze mają coś do odkrycia, coś do nauczenia i praktyki. Chcą pójść za Nauczycielem. Dlatego Jezus obiecuje nam, że będzie z nami zawsze. Nie ma szkoły bez nauczyciela. Nie ma uczniów bez Mistrza.

 

 

Przeczytaj także

ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Marek Wójtowicz SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Robert Janusz SJ, ks. Józef Polak SJ
ks. Bogdan Długosz SJ

Warto odwiedzić