Wraz z całym stworzeniem

09 paź 2015
 

W najnowszej encyklice papieża Franciszka Laudato si’ znajdujemy Hymn stworzenia, który niech się stanie i naszą pieśnią uwielbienia za wielkie dzieła Boga.

Chwalimy Cię, Ojcze, wraz ze wszystkimi stworzeniami, które wyszły spod Twojej wszechmocnej ręki.

Twoje są i pełne są Twojej obecności i Twojej czułości.

Pochwalony bądź, Panie! Jezu, Synu Boży, wszystko przez Ciebie zostało stworzone.

Kształtowałeś się w łonie Maryi, stałeś się częścią tej ziemi I oglądałeś ten świat ludzkimi oczyma.

Dziś żyjesz w każdym stworzeniu w Twojej chwale Zmartwychwstałego.

Pochwalony bądź, Panie! Duchu Święty, który swoim światłem kierujesz światem ku miłości Ojca i towarzyszysz jękom stworzenia,

Ty żyjesz także w naszych sercach, by nas pobudzać ku dobru.

Pochwalony bądź, Panie! Panie Boże w Trójcy Jedyny, piękna Wspólnoto nieskończonej miłości, naucz nas kontemplowania Ciebie w pięknie wszechświata, gdzie wszystko mówi nam o Tobie.

Rozbudź nasze uwielbienie i wdzięczność za każdą istotę, którą stworzyłeś.

Obdarz nas łaską poczucia się wewnętrznie zjednoczonymi ze wszystkim, co istnieje.

Boże miłości, ukaż nam nasze miejsce w tym świecie jako narzędzi Twojej miłości dla wszystkich istot tej ziemi, bo żadna z nich nie jest przez Ciebie zapomniana.

Oświeć posiadających władzę i pieniądze, aby nie popadli w grzech obojętności, aby miłowali dobro wspólne, wspierali słabych i opiekowali się światem, w którym żyjemy.

Ubodzy i ziemia wołają: Panie, obejmij nas swą mocą i światłem, abyśmy chronili wszelkie życie, przygotowali lepszą przyszłość, aby nadeszło Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju, miłości i piękna.

Pochwalony bądź, Panie!

Amen.

 

Przeczytaj także

ks. Robert Janusz SJ, ks. Józef Polak SJ
św. Cyryl Aleksandryjski
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
ks. Jacek Poznański SJ

Warto odwiedzić