Jubileusz AM w Ustrzykach Dolnych

03 lut 2020
Danuta Myjak, ks. Grzegorz Sobota
 

Apostolstwo Modlitwy w Parafii pod wezwaniem św. Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych od 30 lat włączone jest w Papieską Sieć Modlitwy. Jubileusz, który przeżywamy, przypadł w 175 roku powstania Apostolstwa Modlitwy w kolegium Księży Jezuitów w Vals we Francji. Nasza posługa modlitewna to szczególna cześć i miłość do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi i Ducha Świętego, obejmująca Kościół Powszechny, a w szczególny sposób naszą parafię.

W niedzielę 3 listopada 2019 roku wspólnota AM dla uczczenia Jubileuszu uczestniczyła wraz z przybyłymi sympatykami i parafianami w Eucharystii, której przewodniczył i wygłosił okolicznościowe kazanie ks. Marek Wójtowicz SJ, pracujący w Krajowym Sekretariacie AM w Krakowie. W kazaniu przedstawił historię powstania AM w naszej parafii oraz aktualną sytuację w Polsce i na świecie. Złożyliśmy ofiarę pieniężną na misje. Po zakończeniu Eucharystii odbyła się agapa, w trakcie której ks. Marek odczytał treść Dyplomu Gratulacyjnego, skierowanego do nas przez Krajo­wego Dyrektora AM ks. Stanisława Gronia.

Nasza wspólnota AM jest wdzięczna za łaski długoletniego członkostwa w Apostolstwie Modlitwy, za siostry, które ją założyły i były jej animatorkami - Adelę Pełech i ś.p. Marię Gnot i ś.p. Anielę Kunc. Dziękujemy księżom Proboszczom: Janowi Cagowi i Romanowi Szczupakowi, oraz Grzegorzowi Sobocie – obecnemu Opiekunowi, a także siostrom zakonnym ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego oraz sympatykom i parafianom.

Wchodzimy w kolejny rok naszej modlitwy i służby w parafii, dlatego przywołujemy patronów AM: św. Franciszka Ksawerego i św. Małgorzatę  Marię Alacoque, św. Klaudiusza z Colombiere, św. Teresę z Lisieux, aby wyprosili nam żarliwość w modlitwie i wierność podjętym zobowiązaniom.

 

Warto odwiedzić