Modlitwa i Służba - kwiecień 2020 (80)

03 kwi 2020
ks. Stanisław Groń SJ
 

Alleluja – Jezus żyje! Po tylu przygotowaniach duchowych wreszcie przeżywamy poranek wielkanocny, najradośniejszy poranek chrześcijaństwa. Uroczyście świętujemy największe wydarzenie z historii świata – zmartwychwstanie Pana.

Wraz z Nim wkroczyliśmy w nowe życie. On wybawił nas ze śmierci: umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie (Ga 2, 20). Wyrwał też nas z mocy złego ducha i dzięki temu żyjemy w łączności z Bogiem Ojcem, w Jego Synu i w Duchu Świętym. W Nim też rozjaśniła się odwieczna zagadka cierpienia i śmierci człowieka, wszystko się fundamentalnie przemieniło, Chrystus bowiem zwyciężając śmierć swoją, wszystkich nas obdarzył życiem.

Wszechmogący Bóg poprzez powstanie z martwych swego Syna położył pieczęć na Jego śmierci i na życiu, ale także i na naszym życiu i śmierci. Zmartwychwstały Pan ma dla nas wciąż aktualne słowa Ewangelii życia, miłości i pokoju, a my jesteśmy wszyscy wezwani, aby stać się Jego świadkami i głosicielami obowiązku miłowania wszystkich ludzi.

Niech częsta Eucharystia, która jest dla nas – członków Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy – szczególnym miejscem spotkania z Odkupicielem świata, z Barankiem Bożym i Zmartwychwstałym Panem, będzie naszym najdroższym i najświętszym misterium wiary, obchodzonym przez cały rok. Ceńmy sobie ten święty pokarm na życie wieczne i troszczmy się zawsze o nasze życie sakramentalne.

W uroczystym czasie, kiedy składamy sobie życzenia i spożywamy poświęcone pokarmy, zechciejmy wyraziściej dostrzec nasze zbawienie.

Wszystkim życzę, aby Zmartwychwstały Chrystus odnowił nasze serca i umysły. Niech napełni je pokojem i mocą płynącą ze swego otwartego boku i chwalebnych ran. Niech Chrystus uraduje nasze serca. Bądźmy radosnymi i odważnymi Jego świadkami w świecie i godnie świętujmy ten błogosławiony czas ze słowami pieśni: Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota. Rozerwała grobu pęta ręka święta. Alleluja! Przez Twe święte zmartwychwstanie z grzechów powstać daj nam, Panie, potem z Tobą królowanie. Alleluja!

Krajowy Dyrektor Apostolstwa Modlitwy

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić