Modlitwa i Służba - styczeń 2020 (77)

07 sty 2020
ks. Stanisław Groń SJ
 

Niedziela jest Dniem Pańskim i dla chrześcijan jest pierwszym dniem tygodnia, który zaczynamy od udziału w liturgii Eucharystii. Takie spotkanie z Jezusem powinno wypływać z potrzeby naszego serca, a nie tylko być obowiązkiem wymaganym przez Kościół, a dziś tak zaniedbywanym przez wielu.

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczął się nowy rok liturgiczny, a wraz z nim w Polsce realizowany będzie trzyletni program duszpasterski: Eucharystia daje życie. Pierwszy rok programu obchodzony jest pod hasłem Wielka Tajemnica Wiary. Jego celem jest zachęta wiernych do bardziej świadomego udziału w Tajemnicy Wieczernika. Jest to ważne wyzwanie duszpasterskie również dla Członków AM. Zachęcajmy nie tylko naszych bliskich do owocnego przeżywania Eucharystii w niedziele, w święta, a także w dni powszednie. Włączmy się też w przygotowanie diecezjalnych i parafialnych kongresów eucharystycznych.

Na Węgrzech, w Budapeszcie, w dniach od 13 do 20 września 2020 roku odbędzie się 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, w którym wezmą udział również Polacy. Już od początku tego roku wspierajmy ich naszą modlitwą. W czasie oczekiwania na Kongres zachęcam Was do różnych form uwielbienia Najświętszego Sakramentu, czy to indywidualnie, czy w grupach modlitewnych, ze śpiewem czy w milczeniu, najlepiej z udziałem parafian z rodzinami, z dziećmi, młodzieżą i z osobami starszymi.

Z początkiem tego roku Kościół dostał od papieża Franciszka wspaniały, duchowy dar związany z Biblią. W liście apostolskim Aperuit illis [Otworzył im] napisał: (…) Ustanawiam III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku, jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. (…) Jest ważne, aby w celebracji Eucharystii można było intronizować Świętą Księgę (…). Proboszczowie będą mogli znaleźć odpowiednią formę ku temu, by wręczyć Biblię lub jedną z jej ksiąg całemu zgromadzeniu, aby ukazać ważność codziennej lektury oraz modlitwy Pismem Świętym (…). Papież Franciszek przypomniał, że Biblia nie może być dziedzictwem tylko nielicznych ani zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych.

Poproście Waszego ks. Proboszcza, aby w Waszej parafii przeprowadzono taką intronizację Pisma Świętego. Uczyńcie ją też we własnych domach. Przy okazji zachęcam do regularnej opłaty biuletynu: „Modlitwa i Służba”. Dziękuję wszystkim, którzy odnowili jego prenumeratę.

Niech gorliwość w poznawaniu Słowa Bożego rozgrzewa Wasze serca!

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić