Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - grudzień 2021

01 gru 2021
ks. Józef Polak SJ
 

Papieska intencja ewangelizacyjna na grudzień 2021:

Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

Wiedza teologiczna, umiejętności pedagogiczne oraz misja od biskupa – to formalne wymagania do pracy katechety. Wykazać się nimi muszą nauczyciele, którzy etatowo chcą uczyć religii. Gdy je spełniają – mogą starać się o pracę w szkołach czy przedszkolach. Szkopuł jednak w tym, że katecheza to nie tylko wpajanie wiedzy. Nauka religii ma być też nauką wiary. A wiary uczyć może tylko ktoś, kto sam wiarą żyje i gotów jest w tym innym towarzyszyć. Stąd nieraz można usłyszeć, że funkcji katechety nie da się sprowadzić do nawet sumiennie wykonywanej pracy, do zawodu. Katecheta to powołanie do bycia świadkiem wiary.

 

 

Jak być świadkiem wiary? Papież Franciszek mówił o tym w 2013 roku w Rzymie do uczestników Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego. Wskazał na trzy aspekty. Po pierwsze, bycie katechetami wymaga miłości. Tej zaś nie sposób kupić, gdyż pochodzi ona od samego Chrystusa. Dlatego najważniejszą sprawą dla katechety jest zażyła relacja z Chrystusem, uczenie się bezpośrednio od Niego na modlitwie i adoracji. Po drugie, kto jest z Jezusem nie obawia się naśladowania Go w wyjściu do ludzi. Praca katechety to nieustanne wychodzenie poza siebie z miłości, aby dawać świadectwo o Jezusie i mówić o Nim. Franciszek porównał to do skurczów i rozkurczów serca: zjednoczenie z Jezusem i wyjście na spotkanie drugiego. Po trzecie wreszcie, tego, kto jest z Jezusem i wychodzi do ludzi, nie przeraża marny z pozoru horyzont. Franciszek nazwał go „peryferiami”. W praktyce oznacza to zdolność do przełamywania własnych schematów w podążaniu za Bogiem i elastyczność w dostosowaniu do warunków, w których przychodzi głosić Słowo Boże. Podstawą ufności jest świadomość, że rozsyłając uczniów, Jezus nie powiedział im „idźcie, radźcie sobie!". Powiedział: Idźcie, Ja jestem z wami!  Katecheta mający zażyłą relację z Jezusem nigdy w to nie zwątpi.

Widząc rosnącą potrzebę żywego przekazu wiary, papież Franciszek ustanowił w Kościele,  w maju bieżącego roku, posługę katechety. W ostatnim miesiącu tego roku poleca nam modlitwę za katechetów. Mamy się modlić w kluczu trzech wspomnianych powyżej aspektów: aby katecheci, których Jezus osobiście powołuje do głoszenia Słowa Bożego, byli Jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

 

Warto odwiedzić