Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - luty 2021

31 sty 2021
ks. Robert Janusz SJ
 

Papieska intencja powszechna na luty 2021:

Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Dobre i pobożne wychowanie katolickie ma bogatą tradycję formowania chłopców do rycerskości: odpowiedzialności i obrony dzieci i kobiet. W naszej Ojczyźnie można znaleźć bardzo wiele przykładów takiej postawy oraz heroicznych świadectw rycerskości naszych bohaterów.

Niestety na całym świecie, a także w dzisiejszej Polsce, mamy do czynienia z postawami nie tylko niedojrzałymi, ale wręcz kryminalnymi, które są całkowitym zaprzeczeniem rycerskiego ideału mężczyzny, ojca, patrioty. Wielu mężczyzn, mężów i ojców jest dziś całkowicie zdemoralizowanych — nie tylko nieświadomych wielkości darów, które otrzymali od Stwórcy, ale do tego stopnia zepsutych, że wykorzystują swoją siłę, stanowisko, inteligencję przeciwko słabszym, przeciwko tym, których powinni bronić, ochraniać i żywić. Dzisiejsza mentalność zaprzepaszcza ten ideał męskości, który tak pięknie i głęboko ukazuje nam św. Józef, małżonek Najświętszej Maryi Panny i opiekun Syna Bożego.

 

 

Skutkiem tego wyzbycia się prawdziwej męskości przez społeczeństwo, a co grosze, i przez samych mężczyzn, jest mnożenie się ogromnych krzywd, których doświadczają dziewczynki, kobiety, narzeczone, matki, babcie oraz wdowy. Dotyczy to, niestety, i sióstr zakonnych, które nie są dobrze traktowane, także w środowiskach osób uważających się za duchowne. Można ogólnie powiedzieć, że prawdziwy geniusz kobiety jest zazwyczaj odrzucany, a w zamian społeczeństwo propaguje kobiecą osobowość niedojrzałą lub wręcz zredukowaną do wulgarnej zmysłowości lub władzy bez odpowiedzialności i kompetencji.

Ranione, okłamywane, krzywdzone, gwałcone, uprzedmiotawiane, zapominane itd. kobiety napotykają dodatkowo na niebezpieczeństwa i zagrożenia od nieoczekiwanych wrogów, jakimi są dla nich inne kobiety: m.in. feministyczne ruchy żądające aborcji czy inne kobiety pastwiące się swą władzą cywilną, a czasem także duchowną.

W tej dramatycznej sytuacji papież Franciszek prosi nas o wstawiennictwo modlitewne, gdyż jedynie miłosierny Bóg może pobudzić sumienia całych społeczeństw do dostrzegania skrzywdzonych kobiet i przychodzenia im z pomocą. Niewątpliwie ogłoszenie Roku św. Józefa jest wskazaniem światu tego męstwa, jakiego potrzebuje każda kobieta: i ta dopiero poczęta, i ta, która oddaje Stwórcy swego ducha w ostatnim tchnieniu swego życia. Święty Józefie, ujmuj się za skrzywdzonymi niewiastami, pobudzaj wszystkie sumienia, a szczególnie te męskie, aby każda kobieta była szanowana i wspomagana w rozwoju na wzór Maryi Niepokalanej.

 

Warto odwiedzić