Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - luty 2019

01 lut 2019
ks. Robert Janusz SJ
 

Papieska intencja powszechna na luty 2019:
Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.

Pan Bóg stworzył człowieka do wolności, dlatego prawdziwe dobro można tworzyć tylko w wolności i z poszanowaniem osobistego człowieczeństwa, i człowieczeństwa bliźnich. Wszelkie zniewolenie istoty ludzkiej jest poważnym wykroczeniem przeciw jej godności, czego strzegą nawet systemy prawne. Nikt nie może czynić się panem bliźniego, gdyż człowiek nie może być traktowany jak własność, jak rzecz. Naród Wybrany, zanim dostał od Boga Prawo, został wyzwolony spod władzy tyrana - egipskiego faraona, który go uciskał i poniżał. Pierwotne doświadczenie Boga dającego wolność jest więc doświadczeniem wyzwolenia „z domu niewoli”, aby doświadczyć wolności chronionej Bożymi Przykazaniami.

Niestety, nawet dziś wiele osób na świecie doświadcza brutalnej przemocy, poniżenia ich godności i uprzedmiotowienia. Niewolnictwo fizyczne i psychiczne sprawia, że osoby takie są traktowane jak zwierzęta, a nawet gorzej. Jakże wielka ciemność panuje w duszach dzisiejszych tyranów nieliczących się z godnością człowieka! Żądza władzy, posiadania i przemocy cielesnej dotyka najbardziej bezbronne dzieci i kobiety, czyniąc je ofiarami okrutnej przemocy. Odebrane w ten sposób człowieczeństwo sprawia, że ofiary terroru czują się całkowicie opuszczone i pozbawione nadziei.

Papież Franciszek jest szczególnie wrażliwy na ten opłakany stan ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji. Zepsuci moralnie tyrani dopuszczający się takiego zła pozostają zwykle głusi na wszelkie ludzkie apele, gdyż te grzechy ciągną się przez całą historię ludzkości. Dlatego potrzebna jest przede wszystkim modlitwa do Boga, aby Jego moc odmieniła grzeszne serca, a do ofiar przemocy, by dotarli wielkoduszni ludzie, którzy pomogą wyzwolić się ofiarom, by zaczęły wieść życie godne człowieka.

 

Warto odwiedzić